Gemeenschap van goederen scheiding

Wanneer je besluit om uit elkaar te gaan, is een van de onderwerpen die je moet bespreken met je partner hoe je jullie bezittingen gaan verdelen. Maar ook de schulden. In de basis moeten deze allebei door de helft worden gedeeld. We vertellen je hieronder meer over het principe gemeenschap van goederen.

aanvraagformulier, scheiding aanvragen gratis scheiden

Wat is trouwen in gemeenschap van goederen?

Wanneer je met je partner gaat trouwen, dan trouw je in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle schulden en al het bezit van jullie samen wordt. Tegenwoordig is dit anders geregeld dan voor 2018, daarover later meer.

Wil je niet trouwen in gemeenschap van goederen, dan kun je kiezen voor huwelijkse voorwaarden. Hierbij maken jullie van tevoren afspraken over vermogen, bezittingen en schulden.

Wetswijziging gemeenschap van goederen

Voor 1 januari 2018 trouwde iedereen automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Dit hield in dat alle eigendommen en schulden van jullie allebei gezamenlijk bezit werden.

Vanaf deze datum is dit aangepast en trouw je nu automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat niet alle eigendommen en schulden van jullie gezamenlijk worden. Wat voor jullie huwelijk van jou was, blijft van jou. Zowel bezit als schulden.

Wanneer je gaat scheiden in gemeenschap van goederen, verdeel je dus alleen het bezit en de schulden die jullie samen tijdens het huwelijk hebben opgebouwd.

Sinds 1 januari 2018: beperkte gemeenschap van goederen

In 2018 is er een wetswijziging doorgevoerd met betrekking tot gemeenschap van goederen. Vanaf deze datum trouw je automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat wat voor jullie huwelijk van jou was, ook van jou blijft. En niet alleen alle spullen of vermogen, maar ook de schulden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een studieschuld.

Voor 1 januari 2018: getrouwd in gemeenschap van goederen

Voor de wetswijziging trouwde je in algehele gemeenschap van goederen. Dat hield in dat elke partner recht had op 50% van alle bezittingen. Maar dus ook van alle schulden, oude en nieuwe.

Ook erfenissen en schenkingen vallen onder gemeenschap van goederen. En wanneer je een eigen onderneming hebt, kunnen eventuele schuldeisers verhaal halen op gezamenlijke bezittingen.

Scheiden gemeenschap van goederen

Wanneer je gaat scheiden en je bent getrouwd in gemeenschap van goederen dan moet er een (echt)scheidingsconvenant worden opgesteld. Hierin leg je de afspraken vast met je toekomstige ex-partner en daar kun je later altijd op terugvallen.

Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de verdeling van bezittingen, vermogen en schulden. Wanneer er kinderen jonger dan 18 jaar betrokken zijn, moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld.

Scheiden gemeenschap van goederen, scheiden, echtscheiding

Verdeling van de bezittingen na scheiden

Een van de moeilijkste onderwerpen die besproken moeten worden tijdens een scheiding is de verdeling van de bezittingen. Zoals je eerder hebt gelezen hangt dit af van je trouwdatum (voor 1 januari 2018 of daarna). Want tegenwoordig worden alleen de bezittingen en schulden gelijkmatig verdeeld die samen zijn verkregen. We doorlopen enkele belangrijke onderwerpen met je.

Woning en boedelverdeling

Een van de zaken die je samen met je ex-partner moet afstemmen, is de verdeling van de inboedel. Hieronder vallen alle spullen in en rond je huis die van waarde zijn. Denk hierbij aan de auto, caravan, meubels, televisie en boeken.

In het geval van een algehele gemeenschap van goederen (dus getrouwd voor 1 januari 2018) is de gehele inboedel van jullie samen. Zodoende krijgen jij en je ex-partner allebei de  helft van de waarde van de totale inboedel.

In het geval van een beperkte gemeenschap van goederen is dit niet het geval. De spullen die je voor het huwelijk al in bezit had, vallen niet onder het gemeenschappelijk bezit en worden dus niet meegenomen in de verdeling.

Wanneer jullie samen een huis gekocht hebben, moeten ook hierover afspraken gemaakt worden. Er zijn drie opties:

  • jullie lossen de hypotheek af door het huis te verkopen
  • voorlopig blijven jullie samen verantwoordelijk voor de hypotheek
  • jij of je ex-partner blijft in het huis wonen en neemt de hypotheek over

Jullie keuze en de afhandeling worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Verdeling van pensioen

Bij een scheiding in gemeenschap van goederen moeten er ook afspraken gemaakt worden over de verdeling van het pensioen. Voor het werknemerspensioen is de Wet verevening pensioen bij scheiding van toepassing. Hierbij hebben jij en je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit pensioen wordt alleen anders verdeeld als dat in de huwelijkse voorwaarden staat.

Verdeling van schulden

Bij een echtscheiding hoort helaas ook de verdeling van schulden. En ook hierbij is het belangrijk of je voor 1 januari 2018 bent getrouwd.

Want als je bent getrouwd in algehele gemeenschap van goederen zijn jullie beiden aansprakelijk voor alle schulden. Ook de schulden die voor het huwelijk zijn ontstaan.

Wanneer jij of je ex-partner schulden maakt nadat het scheidingsconvenant is ingediend, dan zijn deze schulden voor eigen rekening.

Is er sprake van beperkte gemeenschap van goederen, dan worden alleen de schulden gedeeld die tijdens het huwelijk zijn gemaakt. Alle schulden die gemaakt zijn voor het huwelijk, blijven persoonlijke schulden.

Punt van aandacht is het beslag leggen van schuldeisers op de gezamenlijke inboedel. Want als je ex-partner een schuld heeft van voor het huwelijk, en jij er dus niet aansprakelijk voor bent, dan kan een schuldeiser alsnog beslag leggen op de gezamenlijke inboedel. Maar alleen van het deel waarvan niet duidelijk is aan wie het specifieke item toebehoort.

Eigen onderneming

Wanneer jij of je ex-partner een eigen bedrijf heeft, dan moet ook hier naar gekeken worden bij het scheiden in gemeenschap van goederen. Het bedrijf, of eigenlijk de waarde ervan, valt namelijk onder gemeenschappelijk eigendom en moet daarom ook gelijk verdeeld worden. Daarbij maakt het niet uit welke vorm het bedrijf heeft (bv, eenmanszaak of vof).

Indien er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, dan kan er worden vastgelegd dat het vermogen en de schulden van de onderneming buiten het gemeenschappelijk bezit vallen. Iets wat veel ondernemers doen.

Wanneer je dus voor 1 januari 2018 bent getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden, dan valt de waarde van je onderneming onder alle gezamenlijke bezittingen en schulden.

Ben je na deze datum getrouwd en had je al een bedrijf? Dan hoef je alleen een vergoeding te betaling aan ‘de gemeenschap’. Daarmee wordt bedoeld dat je als ondernemer tijdens je huwelijk een vooraf afgesproken bedrag uit de zaak met je partner deelt. De gedachte hierachter is dat je geen onevenredige bedragen in je bedrijf reserveert buiten het bereik van je partner.

Wat valt buiten de 50/50 verdeling?

Wanneer je in gemeenschap van goederen getrouwd bent en je komt tot een scheiding, dan zijn er een aantal punten die niet in de gelijke verdeling vallen. In de basis worden alle bezittingen en schulden gelijkmatig verdeeld, maar er zijn uitzonderingen.

Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een uitsluitingsclausule bij een schenking of erfenis. Degene die het geld heeft geschonken / nagelaten geeft hiermee aan dat de schenking niet in de huwelijksgemeenschap valt.

Het kan voorkomen dat de gelijke verdeling van 50/50 niet redelijk is. Jij of je ex-partner kan een schuld hebben verzwegen die gemaakt is voor het huwelijk of er kan sprake zijn van een hoge gokschuld. Dan kan de rechter in zeer uitzonderlijke gevallen anders beslissen.

Als laatste uitzondering kan er sprake zijn van verknochte goederen of schulden. Hiermee worden goederen of schulden bedoeld die zo hoogstpersoonlijk zijn dat het beginsel van boedelmenging niet meer relevant is. Denk hierbij aan invaliditeitspensioenen, overbruggingsuitkeringen of sieraden en kleding.

Kiezen voor gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

Voorafgaand aan het huwelijk heb je de keuze tussen het opstellen van huwelijkse voorwaarden of trouwen in gemeenschap van goederen.

Spreek je van tevoren niks af met je partner, dan trouwen jullie automatisch in gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden van jullie beiden worden gemeenschappelijk.

Wil je dit niet, laat dan huwelijkse voorwaarde opstellen.

Meer hierover lees je op onze pagina over huwelijkse voorwaarden.

Advies of meer informatie nodig over scheiden in gemeenschap van goederen?

We kunnen ons goed voorstellen dat je vragen hebt over scheiden in gemeenschap van goederen. Daarom helpen onze experts je graag met een passend advies.

Laat ons je helpen; vul onderstaand contactformulier in of bel naar 085-4013447.

Extra informatie nodig?

aanvraagformulier, scheiding aanvragen gratis scheiden

FAQ – Veelgestelde vragen

Wat valt er onder gemeenschap van goederen?

Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen, dan deel je samen met je partner alle bezittingen en schulden en wordt dit gezamenlijk bezit. Wanneer je getrouwd bent na 1 januari 2018, dan vallen al je bezittingen en schulden van voor die datum niet onder gezamenlijk bezit.

Waar heb ik recht op bij het scheiden in gemeenschap van goederen?

Je hebt recht op een gelijke verdeling van alle bezittingen, maar ook schulden, die onder het gezamenlijk bezit vallen. Afhankelijk van wanneer je getrouwd bent (voor 1 januari 2018 of daarna) blijven je bezittingen en schulden van jezelf.

Wat is een beperkte gemeenschap van goederen?

Hierbij wordt alleen gedeeld wat je samen met je ex-partner hebt opgebouwd vanaf de trouwdag. Dit geldt alleen als je getrouwd bent na 1 januari 2018. Of als je vanaf deze datum een geregistreerd partnerschap hebt en verder niets hebt geregeld.