Huwelijkse voorwaarden scheiding

Getrouwd zijn onder huwelijkse voorwaarden betekent dat jullie voor of tijdens het huwelijk schriftelijke afspraken hebben gemaakt over bezittingen, schulden en de verdeling daarvan in het geval van een echtscheiding of overlijden.

aanvraagformulier, scheiding aanvragen gratis scheiden

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Als je getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden hebben jij en jouw partner voor of tijdens het huwelijk schriftelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken kunnen gaan over bezittingen, schulden en de verdeling van deze bezittingen en schulden. Je kunt afspraken maken over bijvoorbeeld de woning, ieders inkomsten, eventuele schulden, een eigen bedrijf, jullie pensioenen en erfenissen. In het geval van een echtscheiding is het dan duidelijk hoe deze bezittingen en schulden verdeeld moeten gaan worden. Bij een scheiding zijn de huwelijkse voorwaarden leidend.
De afspraken in de huwelijkse voorwaarden moeten door een notaris worden vastgelegd.

Verschillende soorten huwelijkse voorwaarden

Er zijn twee soorten huwelijkse voorwaarden die onderscheiden kunnen worden. Dit zijn de koude uitsluiting en de beperkte gemeenschap.

Koude uitsluiting

Bij koude uitsluiting zijn alle soorten gemeenschap uitgesloten. Er is geen gezamenlijk vermogen of gezamenlijk inkomen. Bij een scheiding neemt ieder zijn ingebrachte vermogen en wat elk heeft verdiend mee. De echtgenoten zijn bij koude uitsluiting verplicht om de kosten van het huishouden samen te dragen.

Beperkte gemeenschap van goederen

Bij beperkte gemeenschap van goederen is er voor een beperkt deel van het vermogen gemeenschap van goederen. Bepaalde bezittingen zijn dan gemeenschappelijk bezit en andere bezittingen niet. Het kan ook andersom. In dat geval zijn alle bezittingen gemeenschappelijk bezit behalve een bepaalde bezitting.

Huwelijkse voorwaarden opvragen

Je kunt bij de rechtbank van de plaats waar het huwelijk is voltrokken een akte van de huwelijkse voorwaarden opvragen. Akten van huwelijkse voorwaarden worden in het openbaar huwelijksgoederenregister opgeslagen. Zoals de naam al zegt is dit register openbaar en kosteloos. De rechtbank geeft de persoon die om toegang vraagt inzage in de akten.

Verrekenstelsels
In de meeste gevallen van huwelijkse voorwaarden wordt er voor een verrekenstelsel gekozen. Een verrekenstelsel betekent dat er berekend wordt wie wat heeft ingebracht. Partners kunnen op die manier elkaar uitsluiten van alles maar toch een verdeling toestaan.
Er zijn twee soorten verrekenstelsels, periodieke verrekenbedingen en finale rekenbedingen.

Huwelijkse voorwaarden, scheiden

Periodiek verrekenbeding

Bij een periodiek verrekenbeding worden de inkomsten uit arbeid regelmatig verdeeld. De inkomsten worden dan bijvoorbeeld aan het einde van elk jaar verdeeld. Privévermogens blijven gescheiden en de inkomsten uit arbeid worden per periode verrekend.

Finaal verrekenbeding

Bij een finaal verrekenbeding wordt aan het eind van het huwelijk het aanwezige vermogen verdeeld over de partners. Beide krijgen de helft. In de huwelijkse voorwaarden kan opgesteld worden dat bepaald vermogen of bepaalde schulden buiten deze verrekening zullen vallen.

Getrouwd met huwelijkse voorwaarden en scheiden

De afspraken die zijn vastgesteld in de huwelijkse voorwaarden gelden tijdens het huwelijk en tijdens het proces van scheiden. De huwelijkse voorwaarden zijn niet meer van toepassing nadat je gescheiden of overleden bent.
Soms hebben partners die onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd een gezamenlijke schuld. De schuld valt dan onder beperkte gemeenschap. Na de scheiding blijven beide partners verantwoordelijk voor de schuld die overblijft. Deze huwelijkse voorwaarden zijn dan dus nog wel geldig na het huwelijk.

Alimentatieplicht en huwelijkse voorwaarden

Je kan bij huwelijkse voorwaarden niet afzien van partneralimentatie of kinderalimentatie. Ook na de scheiding ben je wettelijk verplicht om financieel voor elkaar en de kinderen te zorgen. Er is een alimentatieplicht. Tijdens de scheiding kun je afspreken om van de partneralimentatie af te zien, dat kan niet als het om kinderalimentatie gaat.

Advies of meer informatie nodig over scheiden met huwelijkse voorwaarden?

Wij bij Gratisscheiden.nl maken gratis scheiden snel en eenvoudig. Door efficiënt te werken houden wij de kosten van een scheiding zo laag mogelijk. Als je voldoet aan de voorwaarden, betaal je alleen griffierecht. De dienstverlening van de mediators zal dan worden gesubsidieerd. In het geval dat je niet in aanmerking komt voor Gratisscheiden, doen wij jou een aantrekkelijk all-in-voorstel.

Heb jij advies of meer informatie nodig over scheiden met huwelijkse voorwaarden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, het telefoonnummer 085-4013447 of de bel terug optie.

Extra informatie nodig?

aanvraagformulier, scheiding aanvragen gratis scheiden

FAQ – Veelgestelde vragen

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Als je onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd hebben jullie voor of tijdens het huwelijk afspraken gemaakt over de onderlinge verdeling van de bezittingen en schulden. Er zijn twee soorten huwelijkse voorwaarden, namelijk koude uitsluiting en beperkte gemeenschap van goederen.

Waar kan ik de huwelijkse voorwaarden opvragen?

De huwelijkse voorwaarden kun je opvragen bij de rechtbank in de plaats waar het huwelijk is voltrokken. Akten van de huwelijkse voorwaarden worden opgeslagen in het openbaar huwelijksgoederenregister. Het opvragen van de huwelijkse voorwaarden is gratis en openbaar.

Wat is een koude uitsluiting?

Bij een koude uitsluiting is er geen gezamenlijk vermogen of inkomen. Alle soorten gemeenschap zijn uitgesloten. Bij een scheiding neemt elk zijn eigen ingebrachte vermogen en verdiensten mee. Beide zijn wel verplicht om de kosten van het huishouden samen te dragen.