Categoriearchief: Echtscheiding documenten

De drie belangrijkste gevolgen van een scheiding

Wanneer je met elkaar besluit te gaan scheiden, breekt er een lastige periode aan. Naast de emotie die hiermee gepaard gaat, heb je ook met veel praktische zaken rekening te houden. Uiteindelijk neem je de keuze niet zomaar; je ziet meer in een leven los van elkaar, dan samen te blijven.
De gevolgen van een scheiding zijn vooraf moeilijk te overzien. Het is goed om bedacht te zijn op de consequenties die jullie keuze heeft, zodat je elke vervolgstap bewust maakt. In dit blog daarom de drie belangrijkste gevolgen van een echtscheiding.

  1. Kinderen ‘scheiden met jullie mee’
    Een echtscheiding heeft een enorme impact op kinderen. Daarom schreven we eerder al méér over echtscheiding en kinderen. Een veranderende woonsituatie, een gezin dat niet meer leeft en functioneert zoals het eerst deed, misschien ook ruzie en woordenwisselingen; kinderen krijgen veel mee van de onrust rondom een scheiding.Denk bij de gevolgen van jullie scheiding dus goed na hoe je kinderen in dit proces betrekt. Wat vertel je wel en niet en hoe zorgen jullie dat de echtscheiding zo soepel mogelijk verloopt? Onze mediators vervullen voor u daarin een belangrijke rol.Tegelijkertijd zijn er ook genoeg argumenten om in goed overleg en vriendschap met elkaar kinderen op te voeden, zonder dat jullie getrouwd zijn. Een echtscheiding is dus niet per definitie een verkeerde keuze vanuit het perspectief van kinderen!
  2. Wat gaat er financieel en fiscaal gebeuren?
    Niet onbelangrijk: het financiële plaatje van een scheiding. Dat heeft op beide partners heel wat impact. Hoe gaan jullie om met de kosten voor apart wonen, leven en de kinderen? Zijn allebei de partners in staat om voor zichzelf een woning te bekostigen of gaat de ander daarin een verantwoordelijkheid dragen? Wat spreken jullie af over kinderalimentatie?Ook fiscaal gaan er zaken wijzigen; je bent immers niet langer fiscaal partner. Dat heeft in veel gevallen voordelen, maar kan vanzelfsprekend ook nadelen hebben. Het is dus belangrijk om vooraf te weten wat er voor jullie beide gaat veranderen.
  3. Emotie en (on)afhankelijkheid na een scheiding
    Hoewel de keuze voor een echtscheiding niet lichtzinnig wordt genomen, komt het besef pas nadat alles is geregeld en ‘het nieuwe leven’ zonder je ex-partner begint. Onderschat de emotie, twijfels, angsten en/of opluchting niet. Een echtscheiding gaat niet altijd zonder ‘rouwproces’.Dat geldt overigens ook voor je partner, je kinderen en niet te vergeten jullie families. Ook zij zijn getuigen en betrokkenen bij de breuk en zullen vaak en samen met jullie mee zoeken naar een nieuwe manier van samen leven.Tegelijkertijd is een nieuwe periode vaak een bron van nieuwe uitdagingen en biedt kansen om je plek te vinden in je nieuwe omgeving en je nieuwe rol.

Gratis scheiden onder goede begeleiding
Bij Gratis Scheiden zijn we ons bewust van de ingrijpende keuzes die je met je echtscheiding moet maken. Daarom helpen onze mediators en onze advocaten jullie in goed overleg jullie zaken te bespreken en te regelen. Onze mediators en onze advocaten geven persoonlijk advies, zijn betrokken, invoelend en kundig.

Lees hier hoe een gratis scheiding werkt of stel ons je vragen. Dit kan per e-mail of telefonisch 085 4013447.

Het convenant, de verdeling van de huwelijksgemeenschap deel 1.

Ten tijde van het huwelijk is er door partijen een keuze gemaakt tussen trouwen op huwelijkse voorwaarden en trouwen in gemeenschap van goederen. Daar de laatste optie het vaakst voorkomt, zal in deze blog van die situatie worden uitgegaan.

Convenant – Gemeenschap van goederen

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen ontstaat er vanaf de dag van het huwelijk een compleet nieuwe situatie: alle bezittingen en schulden van partijen worden gezamenlijk. Dit houdt in dat alles wat partijen voor het huwelijk individueel hadden, als het ware op een grote hoop worden geveegd en dat dit nu van de echtgenoten samen is. Dus alle bezittingen en schulden zijn van beide partijen. Denk hierbij aan inboedel, bankrekeningen en het zich daarop bevindende saldo, auto’s,  maar ook alle schulden zoals kredieten en een eventuele roodstand op de bank. Voorts is alles wat partijen gedurende het huwelijk kopen voor beide partijen gezamenlijk, net als eventuele schulden of achterstanden bij energieleverancier of telefoonaanbieder.

Als vervolgens een echtscheiding zich voordoet, moeten al deze bezittingen en schulden ook weer worden gedeeld. En dit moet ook nog eens eerlijk gebeuren: iedere partij moet evenveel krijgen. Dit is vaak een lastige klus die veel emoties bij partijen losmaken. Zo zijn er namelijk altijd wel een aantal spullen die voor mensen van bijzondere, emotionele waarde zijn. Gratisscheiden.nl kan helpen met het maken van een goede en eerlijke verdeling.

Lees meer over het Echtscheidingsconvenant

Het convenant

In het gemeenschappelijk verzoekschrift dat door beide partijen gezamenlijk wordt ingediend bij de rechtbank staan de afspraken die partijen hebben gemaakt om de echtscheiding te regelen. Nu worden deze afspraken niet direct in het verzoekschrift opgenomen, maar deze worden vastgelegd in een zogenoemd echtscheidingsconvenant. Maar welke afspraken staan er nu allemaal in? De volgende onderdelen worden in ieder geval opgenomen:

– de verdeling van de huwelijksgemeenschap;
– de partneralimentatie;
– regelingen omtrent de kinderen;
– regelingen omtrent (toekomstige) huisvesting
– pensioenen;
– kosten.

Verder is het van belang om te weten dat alle afspraken die partijen maken in het convenant, zodra deze door de rechter in een beschikking zijn bekrachtigd, ook rechtens afdwingbaar zijn. Dit wil zeggen dat je nakoming kan vorderen indien de andere partij zich niet aan de afspraken houdt.

Het is dus belangrijk dat partijen goed nadenken over de inhoud van het convenant. Hoe nauwkeuriger de afspraken zijn in het convenant, des te kleiner is de kans op problemen in de toekomst. Bij Gratisscheiden.nl is het mogelijk om advies in te kopen inzake alle onderdelen van convenant. U weet dan zeker dat u alle mogelijke valkuilen heeft ondervangen. In de volgende blogs zal nader worden ingegaan op alle specifieke onderdelen.

Het verzoekschrift

Zoals uitgelegd in de vorige blog is het noodzakelijk om een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Maar hoe komt zo’n verzoekschrift nu tot stand? Om hier een antwoord op te geven is het noodzakelijk om uit te leggen dat er twee soorten verzoekschriften zijn, namelijk een eenzijdig verzoekschrift en een gemeenschappelijk verzoekschrift. Zoals de namen al doen vermoeden, is een eenzijdig verzoekschrift een verzoek dat door slechts één van de partners wordt ingediend bij de rechter met daarin zijn of haar wensen. De ander mag zich hierop vervolgens verweren. Dit komt dus echter alleen voor indien de standpunten van partijen ver uit elkaar liggen. In de volksmond worden dit ook wel de “vechtscheidingen” genoemd.

Het gemeenschappelijke verzoek is het verzoek dat Gratisscheiden.nl zal gebruiken. Dit verzoek wordt namelijk door beide partijen gezamenlijk gedaan en in dit verzoek staan, in tegenstelling tot het eenzijdige verzoek, de afspraken die partijen hebben gemaakt teneinde de echtscheiding te regelen.

Ook staan er nog een aantal andere algemene dingen in het verzoekschrift. Zo worden onder andere de volledige namen van partijen hierin opgenomen (dus zoals deze in het identiteitsbewijs staan), de geboortedatum en –plaats van partijen, maar ook de huwelijksdatum, de plaats van het huwelijk en eventuele (minderjarige) kinderen en hun geboorteplaats en –datum. Ook de reden van de echtscheiding wordt genoemd.