Echtscheiding en belasting

Echtscheiding en belasting

Uw echtscheiding en belasting – het is een onderwerp waar u zeker ook rekening mee moet houden als u gaat scheiden.

Wat de Belastingdienst betreft bent u gescheiden als:

  • U niet meer met uw partner op hetzelfde adres woont
  • U bij de rechter een verzoek tot scheiding of een scheiding van tafel en bed heeft ingediend

Als één van de twee ontbreekt blijft u fiscaal gehuwd.

Als u in fiscaal opzicht gescheiden bent, heeft dit belastingtechnisch gezien een aantal veranderingen tot gevolg. U kunt bijvoorbeeld bepaalde aftrekposten en inkomsten niet meer onder elkaar verdelen. Dit geldt voor het hele jaar waarin u gescheiden bent. Voor de Belastingdienst maakt het namelijk niet uit wanneer u in een bepaald jaar precies gescheiden bent. Zowel u als uw ex-partner moeten voor het jaar waarin u uit elkaar bent gegaan elk de eigen inkomsten en aftrekposten aangeven.

 

Keuze voor heel jaar fiscaal partnerschap

Het is mogelijk om toch fiscale partners te blijven in het jaar dat u gescheiden bent. U kunt er bij de Belastingdienst voor kiezen om voor het hele jaar waarin u uit elkaar bent gegaan fiscaal partners te blijven, zodat u voor dat jaar toch nog bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling kunt verdelen.

Echtscheiding en belasting: Heffingskorting

Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden heeft u recht op zogeheten heffingskortingen. Dit zijn kortingen op de premie volksverzekeringen en inkomstenbelasting. Omdat uw situatie wijzigt bij een scheiding, kunt u recht krijgen op bijvoorbeeld de alleenstaande-ouderkorting of inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het is aan te raden belastingkundig advies in te winnen over de kortingen waar u voor in aanmerking komt of voor welke niet meer door uw scheiding.

Echtscheiding en belasting: Partneralimentatie

Het ontvangen van partneralimentatie wordt gezien als inkomen en moet dus worden opgegeven. Als u kosten moet maken om de partneralimentatie ook daadwerkelijk te krijgen of te behouden, dan kunt u dit wel aftrekken van de belasting.

Betaalt u partneralimentatie, dan kunt u dit aftrekken. De voorwaarde is wel dat de partneralimentatie in het convenant is overeengekomen of rechtelijk beschikt.

Als u en uw ex-partner partneralimentatie overeenkomen is het daarom raadzaam dit in het convenant in bruto bedragen te vermelden. Hiermee vangt u de belastingtechnische ontwikkelingen op.

 

Echtscheiding en belasting: Kinderalimentatie

Als u kinderalimentatie ontvangt, hoeft u hierover geen belasting te betalen. Het wordt namelijk niet als inkomen gezien, zoals wel het geval is bij partneralimentatie. Als u kinderalimentatie betaalt, hebt u geen fiscale voordelen, nu kinderalimentatie niet fiscaal aftrekbaar is.

Lees hier meer over kinderen en een echtscheiding

Schenking

Als bij verdeling van de inboedel de ene partner meer krijgt dan de andere, dan kan dit gezien worden als een schenking. In dat geval moeten er schenkingsrechten voldaan worden. Het is belangrijk hier goed op te letten. Er zit tenslotte niemand te wachten op een onverwachte belastingaanslag achteraf.

Huurwoning

Als uw ex-partner na de scheiding in de huurwoning blijft wonen en u blijft de huur betalen, dan wordt die huurbetaling als alimentatie beschouwd. Als uw ex-partner zonder kinderen in de huurwoning woont, dan ziet de Belastingdienst de huurbetaling geheel als partneralimentatie. Wonen er ook nog kinderen, dan moet de huurbetaling verdeeld worden in een deel kinderalimentatie en een deel partneralimentatie.

Eigen woning

Is de woning uw eigendom en blijft uw ex-partner in de woning wonen? Dan kunt u nog twee jaar het eigenwoningforfait aangeven en de rente en kosten van de hypotheek van de belasting aftrekken. Het eigenwoningforfait kunt u vervolgens als alimentatiebetaling aftrekken. De ex-partner die in de woning woont, moet dit aangeven als ontvangen alimentatie. Na twee jaar valt de woning onder box 3. Hier moet u na aftrek van een eventuele hypotheekschuld, de volledige waarde van de woning aangeven. Blijft uw ex-partner ook na twee jaar nog in de woning, dan kunt u het eigenwoningforfait aftrekken als alimentatiebetaling. En de ex-partner moet dit dan natuurlijk weer aangeven als ontvangen alimentatie.

Als de woning het gezamenlijk eigendom is van u en uw ex-partner en uw ex-partner blijft er in wonen, dan moet deze de helft van het eigenwoningforfait aangeven als inkomsten uit eigen woning en de andere helft als ontvangen alimentatie. Het deel van de hypotheekrente die door de ex-partner wordt betaald kan deze aftrekken. Als u als niet-bewoner alle hypotheekrente betaalt, dan wordt dit gezien als een alimentatiebetaling. De ex-partner moet dit dan als zodanig opgeven. Gedurende twee jaar na de scheiding moet u dan 50% van het eigenwoningforfait aangeven. De door u betaalde hypotheekrente kunt u aftrekken. Als na twee jaar uw aandeel in het pand naar box 3 is verhuisd, kunt u het deel van het eigenwoningforfait dat hier op van toepassing is als alimentatie aftrekken.