Alimentatie

Als u gaat scheiden krijgt u te maken met de vraag of u als ex-partner wel of geen alimentatie moet betalen of dat u wel of geen ontvangt. Korte gezegd is alimentatie een bijdrage in de kosten die iemand krijgt om te kunnen leven. Doorgaans wordt het bedrag maandelijks betaald. Als u van uw eigen inkomsten niet kunt leven, kunt u alimentatie krijgen. Als u een onderhoudsplicht heeft voor uw ex-partner of kind(eren) moet u alimentatie betalen.

alimentatiePartneralimentatie

Mensen die getrouwd of geregistreerd partner zijn, hebben een onderhoudsplicht voor elkaar. Als u officieel gaat scheiden, houdt de onderhoudsplicht niet op. Degene die niet genoeg inkomsten heeft, ontvangt meestal alimentatie. De ex-partner is verplicht deze alimentatie te betalen. Maar als degene die de alimentatie ontvangt trouwt met iemand anders of een geregistreerd partnerschap sluit of gaat samenwonen, dan stopt de alimentatie.

Kinderalimentatie

Ouders hebben ook voor hun kinderen een onderhoudsplicht. Zij moeten de kosten van de verzorging en opvoeding betalen totdat de kinderen 18 jaar zijn. Daarna moeten ze de kosten van levensonderhoud en studie betalen, totdat het kind 21 jaar wordt. Ook als u uit elkaar gaat, moet u samen deze kosten opbrengen. De ouder die de kinderen niet verzorgt betaalt meestal kinderalimentatie aan de ex-partner.

Alimentatie co ouderschap

Wanneer u gaat scheiden met kinderen, dienen er afspraken te worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Een van de mogelijkheden is het overeenkomen van co ouderschap. Bij co ouderschap zijn de zorg- en opvoedtaken verdeeld tussen bieden ouders, veelvoorkomend is 50/50.

Wanneer de zorg- en opvoedtaken eerlijk zijn verdeeld, wil dit niet zeggen dat beide partners deze kosten even goed kunnen dragen. Om de ouder met het laagste inkomen te ondersteunen, dient de partner met het hoogste inkomen de alimentatie te betalen.

Wanneer het co ouderschap op een andere manier wordt verdeeld, bijvoorbeeld 60/40, dient de ouder met de minste zorg over het kind de alimentatie te betalen.

De alimentatie bij co ouderschap kan dus op verschillende manieren berekend worden: Op basis van draagkracht, op basis van het aantal dagen dat de kinderen bij beide ouders verblijven en 50/50.

Stiefouders

Stiefouder hebben ook een onderhoudsplicht tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het maakt daarbij niet uit of u gezag hebt over het kind of niet. Het is wel belangrijk dat het kind hoort bij het gezin van de eigen ouder en de stiefouder. Bij scheiding maakt het voor de onderhoudsplicht wel uit of u gezag hebt of niet. Had u geen gezag, dan vervalt de onderhoudsplicht. Had u wel gezag, dan blijft de onderhoudsplicht bestaan.

Berekening van de alimentatie

Hoe hoog de alimentatie is die u krijgt of moet betalen, hangt af van de inkomsten en uitgaven van beide partners. De rechter kijkt naar de behoefte van degene die alimentatie krijgt en de draagkracht van degene die alimentatie betaalt. De draagkracht is het bedrag dat de ex-partner die moet betalen, kan missen. Hierover zijn normen of richtlijnen afgesproken. Dit zijn de zogenoemde Trema-normen.

Alimentatie indexering

De lonen veranderen jaarlijks. En ook de alimentatiebedragen worden elk jaar aangepast. Dat heet indexeren. Elk jaar stelt de minister van Veiligheid en Justitie daarvoor een percentage vast. Dit percentage wordt in november in de Staatscourant gepubliceerd. Op 1 januari van het jaar daarop gaan de alimentatiebedragen automatisch met dit percentage omhoog.

Aftrekbaarheid van alimentatie

De kosten van een echtscheiding, zoals advocaatkosten en griffierechten, zijn deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor de Belastingdienst is partneralimentatie inkomen. Dat houdt in dat de betaler de alimentatie mag aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Voor kinderalimentatie zijn regels anders. Deze alimentatie wordt door de Belastingdienst niet als inkomen gezien.