Echtscheiding Advocaat

Voor een echtscheiding is in Nederland altijd een advocaat nodig die namens u het verzoek indient bij de rechtbank. Sinds 1 maart 2009 is de ‘flitsscheiding’ namelijk niet meer mogelijk. Bij een flitsscheiding kon het huwelijk worden omgezet in een geregistreerd partnerschap dat vervolgens zonder tussenkomst van de rechtbank ontbonden kon worden. Deze manier om het huwelijk te ontbinden had een aanzienlijk kosten- en tijdsvoordeel ten opzichte van een gerechtelijke procedure. Met het verdwijnen van de flitsscheiding is het een goed idee om de rol van een echtscheiding advocaat te bekijken zodat de kosten niet onnodig oplopen.

Een gezamenlijke Echtscheiding Advocaat

Bij het inschakelen van een echtscheiding advocaat voor een scheiding zijn er over het algemeen twee opties. De meest eenvoudige en kostenbesparende optie is het inschakelen van een gezamenlijk advocaat die beide partijen in de scheiding vertegenwoordigt. In deze situatie maken beide partijen de afspraken met elkaar en geeft de gezamenlijke advocaat aan wat de juridische gevolgen en mogelijkheden zijn en controleert ook of over alle vereiste zaken afspraken zijn gemaakt. Belangrijke zaken als pensioenalimentatie, woonruimte en kinderen moeten uiteindelijk aan uw wensen en de wet voldoen.
Vervolgens zal uw advocaat een echtscheidingsverzoek opstellen en indienen bij de rechtbank als een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding.

Het is deze optie die we via GratisScheiden aanbieden om er zorg voor dragen dat alles juridisch in orde is zonder daarvoor onnodige kosten te maken.

Een Individuele Advocaat

echtscheiding advocaatAls men het echter oneens is over welke afspraken acceptabel zijn, of als slechts één partij een scheiding wenst, zal men allebei een eigen advocaat moeten inschakelen, dit is de tweede optie. In dit geval maakt men de afspraken niet met elkaar maar zal dit via de advocaten gaan. De advocaat is in deze situatie niet alleen verantwoordelijk voor juridisch advies en het opstellen en indienen van het verzoek, maar ook voor het maximaal behartigen van uw belangen.

Deze tweede optie duurt over het algemeen aanzienlijk langer en dit kan de situatie voor beide partijen ingewikkelder maken. Mocht de procedure na een jaar nog niet volledig afgehandeld zijn, dan kan men via de advocaat de rechtbank ook vragen om een tijdelijke beschikking. De rechter neemt dan een voorlopige beslissing over betwiste zaken zoals wie er in de gezamenlijke woning blijft wonen en bij wie de kinderen inwonen.

 

Mediation

Een variant op deze opties is het inschakelen van een mediator. In deze situatie zijn beide partijen het ook niet met elkaar eens en komen ze er met zijn tweeën alleen niet uit. Wel is er de wens om samen tot een wederzijds acceptabele overeenkomst te komen. Net als in het geval van een gezamenlijk advocaat behartigt een mediator geen van beide partijen en is alles wat ten tafel komt vertrouwelijk. De mediator gaat echter verder dan het geven juridisch advies en richt zich op het maken van afspraken waar beide partijen zich in kunnen vinden en vertrouwen in hebben. Deze afspraken kunnen dan alsnog door uw advocaat vanuit een juridisch oogpunt kunnen worden bekeken. Belangrijk voor de mediator is om vertrouwen te scheppen in een mogelijke oplossing en de naleving hiervan.

Na het indienen van het echtscheidingsverzoek zal de rechtbank na vijf tot tien weken een echtscheidingsbeschikking afgeven, het is vervolgens ook de taak van de advocaat deze bij de burgerlijke stand te laten registreren. De scheiding is pas definitief als deze ook in de burgerlijke stand is opgenomen, dit dient binnen 6 maanden na de beschikking van de rechtbank te gebeuren.

Bij de Rechtbank

Elke scheiding is een unieke persoonlijk situatie, mocht u specifiek vragen hebben over de rol die een advocaat in uw situatie kan spelen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.