Ouderschapsplan

Wanneer je gaat scheiden en je hebt minderjarige kinderen, dan is een ouderschapsplan verplicht. Dat geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk het gezag over de kinderen hebben.

In een ouderschapsplan leg je de afspraken vast die je met elkaar maakt over de verzorging, ontwikkeling en opvoeding van je kinderen.

Wat staat er allemaal in een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan heeft tot doel om samen tot goede afspraken te komen over de opvoeding en verzorging van jullie kind(eren). Denk hierbij aan zaken als:

  • Bij wie gaan de kinderen wonen?
  • Hoe verdelen jullie de zorg, opvoeding en omgang met de kinderen (zorgregeling/omgangsregeling)?
  • Hoe informeren jullie elkaar over belangrijke zaken zoals schoolkeuze en –prestaties?
  • Welke kernwaarden en regels vinden jullie belangrijk binnen de opvoeding?
  • Wat wordt door wie betaald aan kosten voor verzorging (kinderalimentatie)?

Ouderschapsplan

Ouderschapsplan: een voorbeeld

Een ouderschapsplan wordt in de meeste gevallen opgesteld samen met een advocaat of mediator; het belangrijkste doel is immers om in goed overleg afspraken te maken waarbij e je allebei je prettig voelen.

Een voorbeeld van een ouderschapsplan omvat de volgende zaken:

  • Bij wie gaan de kinderen wonen?
  • Hoe verdelen jullie de zorg, opvoeding en omgang met de kinderen (omgangsregeling)?
  • Hoe informeren jullie elkaar over belangrijke zaken zoals schoolkeuze en –prestaties?
  • Welke kernwaarden en –regels vinden jullie belangrijk binnen de opvoeding
  • Wat wordt door wie betaald aan kosten voor verzorging (kinderalimentatie)

 

Het ouderschapsplan aanpassen

Het is niet ondenkbaar dat een ouderschapsplan (meermaals) wordt aangepast. Want wat op dit moment jullie realiteit is en daarom een goede afspraak lijkt, kan een jaar later anders zijn.

Jullie eigen situaties veranderen, maar ook kinderen ontwikkelen zich continu.
Veel ouders kiezen er daarom voor om vastgestelde momenten aan te houden om de afspraken van het ouderschapsplan opnieuw tegen het licht te houden en te kijken of het voor iedereen nog past; bijvoorbeeld een keer per halfjaar. Van het updaten van een ouderschapsplan is dus regelmatig sprake.

Het is goed om te weten dat kleine wijzigingen vaak prima door de ouders zelf geregeld kunnen worden. Dat kan door een schriftelijke aanvulling op het plan. Wanneer je grotere zaken wil wijzigen, bijvoorbeeld de hoogte van de kinderalimentatie, is het aan te raden om een advocaat of een mediator hierbij te betrekken. Dit geldt ook als er onenigheid is de afspraken die er al zijn of waarover je nieuwe wilt maken.

Heb je nog meer vragen omdat je een echtscheiding overweegt?
Lees dan hier alles over echtscheiding.