Partneralimentatie

Wil je duidelijkheid over partneralimentatie? Lees over dit onderwerp de regels en verplichtingen die je na de scheiding hebt. Partneralimentatie is een bijdrage die je aan jouw ex-partner moet betalen indien degene na de scheiding niet rond kan komen van zijn of haar inkomen. De meeste mensen kennen het concept van kinderalimentatie. Deze bijdrage is bedoeld ten behoeve van de kinderen. Niet iedereen is bekend met alimentatie zonder kinderen. In dit artikel behandelen we vragen als “Wat is partneralimentatie?”, “Wanneer en hoe lang heb ik recht op partneralimentatie?” en “Is partneralimentatie verplicht?” Hierbij is het goed om te weten dat Gratisscheiden.nl specialist is in echtscheidingen. Vanuit onze ervaring en expertise informeren wij graag over de zaken die bij scheiden komen kijken. In dit artikel lees je alles over partneralimentatie. In plaats van het artikel te lezen, kun je ook direct met ons in contact komen. Je kunt je vragen dan meteen aan een specialist stellen.

aanvraagformulier, scheiding aanvragen gratis scheiden

Wat is partneralimentatie

Beide vormen van alimentatie; kinderalimentatie en partneralimentatie, komen op hetzelfde neer. Zoals in de inleiding genoemd, is het een bijdrage om in iemands levensonderhoud te voorzien. Deze bijdrage dient in de meeste gevallen maandelijks betaald te worden door de partner die de broodwinner is. Deze regeling komt voort uit de zogeheten onderhoudsplicht. Partners hebben deze plicht ook na de scheiding naar elkaar en ook naar hun kinderen toe. Hierbij stopt het deel voor de verzorging wanneer het kind de 18-jarige leeftijd bereikt. Het deel voor levensonderhoud en studie stopt wanneer de 21ste verjaardag gevierd wordt. Er kunnen aangepaste regels gelden indien een kind, ouder dan 21, door een handicap of vanwege een andere reden niet in staat is in het levensonderhoud te voorzien. Voor partneralimentatie is het antwoord op de vraag “Hoe lang alimentatie betalen?” minder eenvoudig. Hierover lees je dadelijk meer. Eerst kijken we naar de verplichting en de hoogte van partneralimentatie.

Is partneralimentatie altijd verplicht?

Dit is een goede vraag, want wat als beide partners hun eigen geld verdienen? Partneralimentatie is verplicht indien jij of jouw partner onvoldoende geld heeft om van te kunnen leven. Hieraan is echter een kanttekening te plaatsen. Hoewel partneralimentatie verplicht is, kan bij de scheiding hiervan afgezien worden door degene die partneralimentatie zou moeten ontvangen. Het is voor beide partners ook mogelijk om een ander bedrag met elkaar overeen te komen. Dit geldt ook als er een alimentatieplicht is. Door andere afspraken met elkaar te maken, wordt van de wettelijke onderhoudsplicht afgeweken. De termijn waarvoor dit wettelijk geldt, blijft wel van toepassing. Door onderlinge afspraken vervalt dus niet het recht op alimentatie. Indien van de onderhoudsplicht afgeweken wordt, bespreek dit dan altijd met een specialist. Wij van Gratisscheiden.nl hebben als doel het scheiden makkelijk én eerlijk te laten verlopen. 

scheiden; geld; geld na scheiden;

Hoogte partneralimentatie berekenen

De rechter berekent meestal de hoogte van de partneralimentatie. Hierbij wordt gekeken naar het deel van de inkomsten die de ex-partner kan missen. Hoewel partners zelf afspraken kunnen maken hierover, worden de Trema-normen gebruikt. In de wet staat bij alimentatie geen bedrag of percentage. Het is aan de rechter om hiernaar te kijken. Er wordt bij de hoogte van partneralimentatie berekenen eerst gekeken welk bedrag nodig is voor de ex-partner en de eventuele kinderen om aan de huidige levensstandaard vast te kunnen houden. De berekening voor de alimentatie wordt vervolgens gemaakt op basis van de inkomens, de draagkracht en hoeveel er aan alimentatie nodig is. Nadat het bedrag is vastgesteld, verandert het jaarlijks op basis van de indexering van alimentatie. Zo was in 2022 het indexeringspercentage 1,9%. Dit percentage wordt op basis van de loonstijging berekend.

Hoe lang recht op partneralimentatie

De alimentatieplicht voor kinderen hebben we eerder in dit artikel doorgenomen. Hoe lang heb je recht op partneralimentatie? Wat je ook met elkaar afspreekt, er zijn een aantal wettelijke regels die gelden. De alimentatieplicht is op 1 januari 2020 herzien. De termijn waarin partneralimentatie betaald moet worden is maximaal vijf jaar. Indien het huwelijk korter dan tien jaar duurde, is de periode van partneralimentatie ook korter. Hierbij wordt de regel gebruikt: lengte partneralimentatie = aantal jaar getrouwd, delen door twee. Op de wet is een aantal uitzonderingen van toepassing.

  • In de situatie dat je getrouwd bent en kinderen hebt, duurt de partneralimentatie tot het jongste kind twaalf wordt. 
  • Partneralimentatie stopt bij de start van de AOW. Dit is van toepassing op een huwelijk of geregistreerd partnerschap van minimaal 15 jaar, en waarbij de begunstigde voor de alimentatie binnen 10 jaar AOW krijgt.
  • Er geldt een maximum van 10 jaar partneralimentatie voor mensen geboren op of voor 1 januari en met een huwelijk of geregistreerd partnerschap van langer dan 15 jaar, én waarbij de start van de AOW langer dan 10 jaar duurt.

Regels partneralimentatie

De regels voor partneralimentatie zijn op 1 januari 2020 veranderd. Daarvoor was de situatie als volgt: 

  • Indien jij en je partner getrouwd waren zonder kinderen en het partnerschap langer dan vijf jaar duurde: maximaal 12 jaar alimentatie.
  • Waren jij en je partner getrouwd, maar zonder kinderen en duurde het partnerschap korter dan vijf jaar: partneralimentatie van maximaal dezelfde duur als zolang het partnerschap duurde.
  • Waren jullie getrouwd en hebben jullie kinderen: maximaal 12 jaar alimentatie.

Wanneer stopt partneralimentatie?

Je weet inmiddels al veel meer over de rechten en plichten rondom partneralimentatie. Er is echter nog een belangrijk punt dat je moet weten. Als de situatie van de ontvangende ex-partner verandert, stopt de alimentatie. Situaties waarop dit van toepassing is, zijn hertrouwen, samenwonen of een nieuw geregistreerd partnerschap. Ook valt hieronder het zelf hebben van voldoende inkomsten waardoor partneralimentatie niet langer nodig is. Tot slot is overlijden een reden die uiteraard de partneralimentatie beëindigt.

Advies of meer informatie nodig over partneralimentatie?

Over partneralimentatie moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. Doordat er bij wet over de hoogte niets geregeld is, is het advies dit altijd met een specialist te bespreken. Wij van Gratisscheiden.nl gaan graag dit gesprek met jou alleen, of samen met jou en je (ex) partner aan. Neem nu contact met ons op of bel ons direct op 085-4013447 en laat ons duidelijkheid bieden. Gegarandeerd dat dit gesprek veel opheldering zal geven.

Extra informatie nodig?

aanvraagformulier, scheiding aanvragen gratis scheiden

FAQ – Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik recht op partneralimentatie?

Je hebt in de regel recht op partneralimentatie indien je een geregistreerd partnerschap hebt gehad of getrouwd bent geweest en na de scheiding niet in je levensonderhoud kunt voorzien. Het wel of niet hebben van kinderen staat los van je recht op partneralimentatie.

Is partneralimentatie verplicht?

Partneralimentatie is verplicht in sommige gevallen. Zo is het verplicht indien je getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad en jij of je partner na de scheiding onvoldoende inkomsten hebt om in het levensonderhoud te voorzien. Over de hoogte van het bedrag zijn geen regels vastgesteld. Dit wordt in overleg tussen beide partners of door de rechter bepaald.

Hoe lang heb ik recht op partneralimentatie?

Hoe lang je recht hebt op partneralimentatie hangt af van de lengte van het geregistreerd partnerschap of huwelijk. Daarnaast wordt de lengte bepaald door een aantal andere factoren zoals in dit artikel genoemd. Neem contact met Gratisscheiden.nl op voor advies in jouw situatie.