Het convenant

In het gemeenschappelijk verzoekschrift dat door beide partijen gezamenlijk wordt ingediend bij de rechtbank staan de afspraken die partijen hebben gemaakt om de echtscheiding te regelen. Nu worden deze afspraken niet direct in het verzoekschrift opgenomen, maar deze worden vastgelegd in een zogenoemd echtscheidingsconvenant. Maar welke afspraken staan er nu allemaal in? De volgende onderdelen worden in ieder geval opgenomen:

– de verdeling van de huwelijksgemeenschap;
– de partneralimentatie;
– regelingen omtrent de kinderen;
– regelingen omtrent (toekomstige) huisvesting
– pensioenen;
– kosten.

Verder is het van belang om te weten dat alle afspraken die partijen maken in het convenant, zodra deze door de rechter in een beschikking zijn bekrachtigd, ook rechtens afdwingbaar zijn. Dit wil zeggen dat je nakoming kan vorderen indien de andere partij zich niet aan de afspraken houdt.

Het is dus belangrijk dat partijen goed nadenken over de inhoud van het convenant. Hoe nauwkeuriger de afspraken zijn in het convenant, des te kleiner is de kans op problemen in de toekomst. Bij Gratisscheiden.nl is het mogelijk om advies in te kopen inzake alle onderdelen van convenant. U weet dan zeker dat u alle mogelijke valkuilen heeft ondervangen. In de volgende blogs zal nader worden ingegaan op alle specifieke onderdelen.