Het convenant, de verdeling van de huwelijksgemeenschap deel 1.

Ten tijde van het huwelijk is er door partijen een keuze gemaakt tussen trouwen op huwelijkse voorwaarden en trouwen in gemeenschap van goederen. Daar de laatste optie het vaakst voorkomt, zal in deze blog van die situatie worden uitgegaan.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Convenant – Gemeenschap van goederen

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen ontstaat er vanaf de dag van het huwelijk een compleet nieuwe situatie: alle bezittingen en schulden van partijen worden gezamenlijk. Dit houdt in dat alles wat partijen voor het huwelijk individueel hadden, als het ware op een grote hoop worden geveegd en dat dit nu van de echtgenoten samen is. Dus alle bezittingen en schulden zijn van beide partijen. Denk hierbij aan inboedel, bankrekeningen en het zich daarop bevindende saldo, auto’s,  maar ook alle schulden zoals kredieten en een eventuele roodstand op de bank. Voorts is alles wat partijen gedurende het huwelijk kopen voor beide partijen gezamenlijk, net als eventuele schulden of achterstanden bij energieleverancier of telefoonaanbieder.

Als vervolgens een echtscheiding zich voordoet, moeten al deze bezittingen en schulden ook weer worden gedeeld. En dit moet ook nog eens eerlijk gebeuren: iedere partij moet evenveel krijgen. Dit is vaak een lastige klus die veel emoties bij partijen losmaken. Zo zijn er namelijk altijd wel een aantal spullen die voor mensen van bijzondere, emotionele waarde zijn. Gratisscheiden.nl kan helpen met het maken van een goede en eerlijke verdeling.

Lees meer over het Echtscheidingsconvenant

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Binnen 1 minuut gratis scheiden aanvragen?

Start de aanvraag