Kinderbegeleiding bij scheiding

Het is voor veel ouders vaak moeilijk hun kinderen te begeleiden tijdens het scheidingsporces en daarna. Ouders worstelen zelf met hun emoties in deze moeilijke periode en zien vaak onbedoeld een goede begeleiding van de kinderen over het hoofd. Toch is het van belang veel aandacht te besteden aan wat de kinderen doormaken voor, tijdens en na de scheiding.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Elk kind reageert op een andere manier op een scheiding, maar gevoelens die overheersen zijn toch vaak angst, boosheid en onzekerheid. Alle zekerheid die het kind kende, valt weg en dit geeft angst. Vaak is er vooraf aan een scheiding een periode met heftige emoties en ruzies wat ook niet bevorderlijk is voor het welzijn van het kind.

Wat kan men doen om als ouder om zo weinig mogelijk het kind emotioneel te belasten?

  • Luister goed naar het kind en draag niet direct oplossingen aan. Geef het kind het gevoel dat er naar zijn verhaal geluisterd wordt. Laat het wennen aan de nieuwe situatie en geef het de kans boosheid en verdriet te uiten.
  • Als het kind zich schuldig voelt, geef dan aan dat de scheiding een keus is tussen beide partners. Veel kinderen denken dat zij de wortel van het probleem zijn. Men kan dit genoeg ontkennen.
  • Wees nooit vaag naar het kind maar altijd eerlijk. Geef precies aan de informatie die het kind nodig heeft. Laat het langzaam aan het idee van een scheiding.
  • Probeer niet het waarom van de scheiding uit te leggen, dit werkt verwarrend en zo uitwerken dat het kind je als schuldige gaat zien.
  • Wek geen valse hoop door vaag te zijn maar geef aan dat de ouders niet meer bij elkaar zullen komen.
  • Laat je nooit negatief uit over de andere partner. Laat het kind de vrijheid om positief over beide ouders te denken en zich te uiten. Frustreert men dit dan kan dit leiden tot gedragsproblemen omdat het kind van beide ouders houdt en wil houden.
  • Gebruik het kind ook niet als tussenpersoon met de andere ouder. Werk als ouders samen en laat het kind merken dat dit gebeurt zodat er geen verwarring bij het kind ontstaat.
  • Laat de gezagsverhouding tussen ouder en kind niet verstoord raken. Je bent en blijft ouder. De regels die het kent moeten bijven gelden en in acht worden genomen.
  • Zorg niet alleen goed voor het kind maar ook voor jezelf . Je bent de rots in de branding waar het kind altijd op terug moet kunnen vallen.

 

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Binnen 1 minuut gratis scheiden aanvragen?

Start de aanvraag