Na scheiding meer contact tussen vader en zoon

Hoe intensief vader en kind met elkaar omgaan na de scheiding, is afhankelijk van twee factoren. Naast de leeftijd is ook het geslacht van het kind heel bepalend voor het contact. Kinderen die wat ouder zijn, op het moment dat de ouders uit elkaar gaan, hebben meer contact met de vader. Dat geldt ook voor jongens.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Meer contact met oudere kinderen

Het meest bepalend voor het contact tussen het kind en zijn vader na de scheiding is de leeftijd van het kind. Uit Brits onderzoek is gebleken dat drie jaar een cruciale leeftijd is. Als ouders eerder uit elkaar gaan, houdt de vader minder contact met het kind dan wanneer het kind wat ouder is. Ter illustratie: van de vaders, die weggingen bij het gezin toen het kind drie jaar of jonger was, hield acht op de tien enige vorm van contact met het kind. Is het kind wat ouder? Dan is er sprake van negen op de tien vaders. Waar het in de eerste levensjaren veelal aankomt op verzorging – bij relatief meer gezinnen een taak van moeder – komt de focus daarna te liggen op de opvoeding. Dan wordt het aandeel van de vader veelal wat groter.

De scheiding: Jongens vs. meisjes

Vergeleken met meisjes hebben jongens na de scheiding van hun ouders meer contact met hun vader. Dit gaat zeker op voor jongens in de leeftijd van drie tot zes jaar oud. In deze levensfase bekijken zij hun leven vooral vanuit hun eigen perspectief. Juist dan is contact met de ouder van hetzelfde geslacht belangrijk voor de ontwikkeling van het gedrag. Een jongen doet het liefst zijn vader na! Hij is degene aan wie het kind zich wil spiegelen. Dit proces is heel bepalend voor de vorming van een jongen. Om die reden is het belangrijk dat het kind een goed contact heeft met zijn vader. Als dit het geval is – en de jongen heeft zich kunnen vormen – dan is er ook na de scheiding sprake van een beter contact tussen vader en zoon.

Geld speelt een rol na de scheiding

Verder blijkt dat geld een rol van betekenis speelt na de scheiding. Als de vader het zich kan permitteren om het kind een eigen slaapkamer aan te bieden, dan zal het kind er vaker blijven slapen. In die situatie ligt het voor de hand dat het kind een aantal aaneengesloten dagen bij zijn vader zal verblijven. Dit komt het contact ten goede. Is vader niet in de gelegenheid om zijn kind een eigen ruimte aan te bieden na de echtscheiding? Maar beschikt hij wel over de middelen om het op een andere locatie te ontvangen? Dan doet hij er – omwille van een (beter) contact – goed aan om hier invulling aan te geven.

Gratisscheiden.nl doet er alles aan om de juiste afspraken tussen de ouders te maken, onder andere middels een ouderschapsplan. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Binnen 1 minuut gratis scheiden aanvragen?

Start de aanvraag