Nieuwe richtlijnen NHG bij verkoop van uw woning met verlies

Het besluit om te scheiden neem je in het algemeen niet zomaar. Het is een keuze gericht op een betere toekomst, maar wel met veel consequenties waar je niet omheen kan. Die consequenties strekken zich o.m. uit tot de financiën en de verdeling van de roerende en onroerende goederen waaronder de woning. De woning is in de meeste gevallen een gedeeld bezit dat alleen al om het vermogen te verdelen verkocht moet worden. Daarnaast is de woning ook een plek waar veel herinneringen aan vast zitten, dat kan ook een reden zijn om te willen verkopen.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Dat verkoop van de woning bij relatiebeëindiging vaak leidt tot financiële problemen en restschulden blijkt uit het jaarverslag 2012 van de NHG. 61% van de verkopen met verlies is om relatiebeëindiging. Nummer twee op de ranglijst is werkloosheid, met 16%.  Het NHG is verbaasd dat werkloosheid in de economisch zware tijd zo’n laag aandeel heeft bij de verzoeken tot kwijtschelding van de restschuld en heeft daarom besloten om ten eerste de richtlijnen voor kwijtschelding van restschulden bij echtscheiding aan te passen.

De nieuwe richtlijnen zijn nog niet bekend, maar duidelijk wordt dat de NHG mee gaat denken over de financiële oplossing bij verkoop van de woning met verlies. Als volgens het NHG een restschuld niet noodzakelijk, of verkoop niet noodzakelijk is, bent u of gehouden aan hun advies of u moet de restschuld op u nemen zonder financiële steun. Daarom worden er o.m. hardere eisen gesteld aan inzage in uw vermogen en de inkomenstoets als u  om hulp vraagt bij het NHG.

Scheiden: nadat het besluit genomen is om ieder voor zich verder te gaan, zult u nog veel stappen samen met uw partner moeten nemen om deze nieuwe “beginnen” een zo goed mogelijke start te geven.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Binnen 1 minuut gratis scheiden aanvragen?

Start de aanvraag