Scheiden en pensioen

Bij een echtscheiding zal ook het opgebouwde ouderdomspensioen worden verdeeld. Deze regel geldt voor opbouw die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontstaan. Beide partners hebben recht op de helft van het opgebouwde pensioen, tenzij zij anders hebben afgesproken in hun huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Ook kan tijdens de scheiding een andere verdeling worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Deze regeling komt voort uit de ‘wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ waarin wordt omschreven voor wie de wet geldt en wat de uitsluitingen zijn op uitvoering van deze wet. Een militair pensioen bijvoorbeeld is uitgesloten van verdeling, maar ook kleine pensioenen (minder dan €438,44) worden niet verdeeld. Dit laatste kan ontstaan door werken voor verschillende bedrijven tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

De ex-partners kunnen er voor kiezen, en dit laten vastleggen in het echtscheidingsconvenant, om het pensioen niet te delen. Hieraan ten grondslag kan liggen dat beide ex-partners evenveel hebben opgebouwd. Bij een echtscheiding moet de pensioenverstrekker hiervan op de hoogte worden gesteld. Dit kan door middel van toezending van de vastgelegde huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant. Wanneer er een verdeling plaatsvindt van het pensioen, dan dienen de ex-partners hiervoor een formulier in te vullen en te ondertekenen, binnen 2 jaar na de officiële scheiding. Dit formulier kan opgevraagd worden bij de desbetreffende pensioenverstrekker. De betaling zal dan plaatsvinden rond de pensioengerechtigde leeftijd. Vlak van te voren zal de vertrekker een bericht sturen naar beide ex-partners om de gegevens te verifiëren.

Een andere situatie is, is dat er sprake is van veel kleine pensioentjes (door wisselend werk) en dat een verdeling hierdoor onmogelijk wordt. Dit geldt alleen voor pensioenen opgebouwd voor 8 juli 1994. Vanaf die datum vindt er wettelijke waardeoverdracht van het pensioen plaats om pensioenbreuk te voorkomen.

De alimentatie kan ook invloed hebben op de eventuele verdeling van het pensioen. Beide ex-partners kunnen bijvoorbeeld afspreken dat vanaf de datum van uitbetaling de alimentatie lager wordt of zelfs kan worden stopgezet. Zolang dit in het convenant is vastgelegd, mogen de ex-partners dit onderling afspreken. Wanneer de ex-partners er niet uitkomen, kan de zaak voorgelegd worden aan de arrondissementsrechtbank. Hiervoor is het inschakelen van een advocaat echter verplicht.

Lees hier meer over echtscheiding en uw pensioen.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Binnen 1 minuut gratis scheiden aanvragen?

Start de aanvraag