Strengere regels maken hypotheek dikwijls onbetaalbaar

Scheiden doet lijden, zeker wanneer er een oplossing moet gevonden worden voor de eigen woning of voor de hypotheek die op de woning rust. Wat zijn de mogelijkheden om dit probleem voor alle betrokkenen zo goed mogelijk op te lossen? Oplossingen zijn de woning te verkopen, de woning over te nemen of door in onverdeeldheid te treden.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Eén van beide partners blijft in woning

Ben je in een echtscheidingsprocedure verwikkeld en heb je een eigen woning, of loopt er nog een hypotheek? Dan zorgt dit in vele gevallen voor heel wat problemen. Dat hoeft echter gelukkig niet altijd zo zijn. In veruit de meeste gevallen houdt één van de partners de woning, en koopt hij of zij de andere uit. Dat uitkopen is niet altijd het geval. Dat gebeurt uitsluitend als de verkoop van de woning een meer- of overwaarde oplevert. Is de nog lopende hypotheek hoger dan de waarde van je woning, dan blijft er een schuld over. Diegene die in de woning blijft wonen, moet de partner die verhuist de helft van de schuld betalen. Dat geld is echter niet altijd beschikbaar. Kan hij of zij die in de woning achterblijft de hypotheek niet betalen, dan wordt diegene die de woning verlaat uit de hypotheekakte geschrapt.

Strengere regels maken hypotheek dikwijls onbetaalbaar

Eigenaars van een woning die in een echtscheidingsprocedure zijn verwikkeld, moeten met heel wat regels rekening houden. Naast de bestaande voorschriften, werden er in 2013 nieuwe, strengere regels ingevoerd. Bij een 100% aflossingsvrije hypotheek, mag voortaan slechts de helft van de waarde van de woning aflossingsvrij zijn. Meer nog, met je ongewijzigd inkomen mag je minder lenen dan vroeger. Daarnaast ben je verplicht om het nieuwe deel van de hypotheek in 30 jaar annuïtair af te lossen.

Annuïteitenhypotheek

Met zo een annuïteitenhypotheek betaal je maandelijks een vast bedrag. Een deel van dit bedrag is de rente die je moet betalen over de lening. Het andere deel is de zogenaamde aflossing, of de eigenlijke terugbetaling van je lening. Voor degene die in de woning wil blijven wonen, is zo’n annuïteitenhypotheek in vele gevallen onbetaalbaar.

Samen het huis behouden

Samen de woning behouden blijft ook mogelijk, zelfs na een scheiding. In een notariële akte beslissen beide partners om de woning ‘onverdeeld’ in eigendom te houden. Het betreft hier een vorm van voordeel in natura voor diegene die in de gezamenlijke woning blijft wonen. In dit geval moet er tussen de partners ook eensgezindheid bestaan over de verdere aflossing van de hypotheek. Wie zal die blijven betalen? De hypotheek kan, na onderling overleg, ook door beide partners worden terug betaald. De wettelijke maximumtermijn van vijf jaar om in onverdeeldheid te blijven, en de manier waarop, moet eveneens worden vastgelegd. De eventuele maandelijkse betaling van een woonstvergoeding, en afspraken over de betaling van eigenaars- en bewonerskosten zijn andere factoren die moeten geregeld worden.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Binnen 1 minuut gratis scheiden aanvragen?

Start de aanvraag