Toename aantal vecht- en echtscheidingen in Nederland

Onlangs werd bekend dat het percentage echtscheidingen in Nederland zich sinds 2014 weer in een stijgende lijn bevindt. Dit is vastgesteld aan de hand van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit een afzonderlijk onderzoek door enquêteur en opiniepeiler TNS NIPO is naar voren gekomen dat er tegelijkertijd een toename te zien is in het aantal zogeheten ‘vechtscheidingen’.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Stijging na periode van stabiliteit

De laatste jaren lag het aantal huwelijken dat op de klippen liep juist redelijk gelijk. In zowel 2012 als 2013 besloten 33.000 getrouwde stellen van elkaar te scheiden, terwijl het aantal echtscheidingen daarvoor jaarlijks op ongeveer 32.000 lag. Het lagere niveau van rond 2010 volgde op een voorlopig hoogtepunt in 2008, toen 35.000 huwelijken werden beëindigd. De lichte toename die 2012 en 2013 lieten zien wees er al een beetje op dat het aantal echtparen dat tot een scheiding besluit zich weer in een stijgende lijn bevond. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2014 bevestigen dit patroon. In dat jaar vonden namelijk 35.000 echtscheidingsprocedures plaats. Daarmee is het aantal getrouwde stellen dat geen heil meer in hun relatie ziet weer terug op het opmerkelijk hoge niveau van 2008. Overigens is ook het aantal geregistreerde partnerschappen dat werd ontbonden in 2014 met 16% gestegen.

Langer getrouwd voor scheiding

Uit de gegevens van het CBS valt een andere opvallende trend af te leiden. Hieruit blijkt bijvoorbeeld ook dat gescheiden stellen langer getrouwd waren voordat hun huwelijk ontbonden werd. De echtparen die in 2014 besloten te scheiden hadden op dat moment een huwelijk van gemiddeld bijna vijftien jaar achter de rug. In 2004 waren getrouwde koppels die voor een echtscheiding kozen veertien jaar bij elkaar gebleven. De leeftijd waarop gehuwde stellen van elkaar scheiden is hiermee ook toegenomen. Volgens het CBS-onderzoek ligt deze bij mannen nu op gemiddeld 46 jaar en bij vrouwen op 43 jaar. Tien jaar daarvoor waren de gemiddelde leeftijden waarop gescheiden werd nog respectievelijk 43 en 40 jaar.

Ook meer vechtscheidingen

Behalve dat mensen langer bij elkaar blijven, op latere leeftijd scheiden en hun huwelijk vaker beëindigen, vinden er ook aanzienlijk meer vechtscheidingen plaats. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door enquêtebureau TNS NIPO. Zij vroegen hierbij de cijfers op van duizend advocaten en mediators die aangesloten zijn bij de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Er is sprake van een vechtscheiding wanneer de scheidingsprocedure meer weg heeft van een vergeldingsproces. Bij een dergelijke scheiding proberen de beide partijen elkaar het leven gedurende de afwikkeling ervan nog enige tijd opzettelijk zuur te maken. Waar dit in 2013 in 10% van de gevallen gebeurde, was dit percentage in 2014 gestegen tot 20%.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Binnen 1 minuut gratis scheiden aanvragen?

Start de aanvraag