Voordelen goed uitgewerkt co-ouderschap

Scheiden is aan de orde van de dag. De keren dat een scheiding goed en soepel verloopt is vele malen minder dan dat er vechtscheidingen plaats vinden. Dat dit effect heeft op de kinderen is een feit. Hoe kinderen daar vervolgens mee omgaan wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ouders. Het lastige daarbij is dat er geen eenduidige handleiding voor bestaat. Er is dus geen sprake van een goede of een slechte aanpak. Per situatie en per kind is dit weer heel verschillend.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Maak het bespreekbaar

Natuurlijk is het afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, maar maak de scheiding bespreekbaar. Geef de kinderen het gevoel dat ze ook een stem hebben in het hele proces. Geef kinderen vervolgens ook het gevoel dat deze stem serieus genomen wordt. Laat ze vooral geen partij hoeven kiezen en, hoe moeilijk soms ook, laat als ouder je eigen gevoelens en oordeel met betrekking tot de ex-partner achterwege. Voor de kinderen zijn beide ouders even dierbaar.

Het beste maken van een lastige situatie

Een scheiding is voor alle betrokken partijen moeilijk. Echter, het alternatief zou misschien nog wel moeilijker zijn voor het gezin. Bij elkaar blijven omwille van de kinderen levert ook een leefomgeving op met spanningen en stress. Kinderen merken dat feilloos. Een scheiding kan ook veel rust geven aan het gezin. Bij een co-ouderschap zijn er ineens twee woonplaatsen. Dat is in het begin natuurlijk wennen voor kinderen, maar als op beide plekken ook echt een thuis geboden wordt aan de kinderen, dan kan het voor alle betrokkenen een positief effect hebben. Kinderen zijn flexibel en vaak positief ingesteld. Ze passen zich makkelijk aan, aan nieuwe situaties en zijn al snel in staat de voordelen in te zien van gescheiden ouders. Dat neemt niet weg dat je ook na de scheiding regelmatig de tijd moet nemen om te vragen hoe het met ze gaat.

Kijk naar de toekomst

Wanneer de rust rondom de scheiding wat is wedergekeerd is het vooral zaak om niet in het verleden te blijven hangen. Ga, samen met je kinderen, plannen maken voor de toekomst. Hoe het vroeger was komt niet meer terug. Een nieuwe situatie biedt nieuwe kansen en nieuw perspectief. Dit is de boodschap die overgebracht moet worden naar de kinderen. Wanneer deze instelling overgebracht wordt op de kinderen, kan iedereen daar voordeel bij hebben. Scheiden is natuurlijk het afsluiten van een periode, maar zeker ook het begin van een nieuw hoofdstuk in het levensverhaal van jou en jouw kinderen!

Foto: Flazingo. Licentie.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Binnen 1 minuut gratis scheiden aanvragen?

Start de aanvraag