Wijziging kinderalimentatie per 1 april 2013

Per 1 januari 2013 zijn de regels rondom kinderalimentatie gewijzigd en per 1 april zal er wederom een wijziging worden doorgevoerd. Het doel van deze maatregel is om ouders zélf meer inzicht te geven in ’te betalen’ of ’te ontvangen’ alimentatie. Ingewikkelde termen worden weggelaten en in relatief eenvoudige situaties kunnen de ouders, zonder gang naar een deskundige, kinderalimentatie zelf berekenen.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Draagkrachttabel

De draagkrachttabel is één van de twee maatregelen die per 1 april 2013 zal worden doorgevoerd. Deze tabel noemt de minimale bijdrage aan kinderalimentatie, gebaseerd op het netto besteedbare inkomen van de ouder die alimentatie moet gaan betalen.

Zorgkorting

Voorheen kende de wet- en regelgeving omtrent kinderalimentatie ‘omgangskosten voor de kinderen’. Dit bedrag, standaard €5,- per dag, werd in mindering gebracht op te betalen alimentatie. Deze regeling was een tegemoetkoming voor de andere ouder. Deze regel zal per 1 april worden vervangen door zogenaamde zorgkorting. De zorgkorting zal per 1 april worden bepaald mede door de welstandsbehoefte van het kind.

Complexe situaties

De nieuwe regelingen laten echter wel ruimte over voor maatwerk in het geval van complexe situaties. Zo kan er rekening gehouden worden met eventuele schulden, wel of geen omgang met het kind of andere situaties die van invloed kunnen zijn op de alimentatie.

Aanvaardbaarheid

Wanneer de onderhoudsplichtige niet akkoord kan gaan met de bijdrage, kan er een aanvaardbaarheidstoets worden opgestart. Deze toets houdt rekening met bijzondere omstandigheden van de onderhoudsplichtige. De aanvaardbaarheidstoets waarborgt de wet- en regelgeving rondom kinderalimentatie.

Bestaande regelingen

Bestaande regelingen rondom het betalen en ontvangen van alimentatie zullen worden voortgezet. De nieuwe regeling gaat in per 1 april en zal weerslag hebben op nieuwe gevallen én in gevallen van eventuele wijzigingen in omstandigheden en er een herberekening plaats zal vinden.

Over GratisScheiden

Gratisscheiden.nl is een netwerk van betrokken en gemotiveerde echtscheidingsspecialisten. Heeft u na aanleiding van dit artikel een vraag. Stel deze dan gerust.

Neem contact op

Binnen 1 minuut gratis scheiden aanvragen?

Start de aanvraag