Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is het geldbedrag dat voor het onderhoud van de kinderen wordt betaald. Na een scheiding wonen kinderen vaak bij één van de ouders. Beide ouders blijven financieel verantwoordelijk voor de kinderen. De ouder waar het kind woont is de verzorgende ouder. De niet-verzorgende ouder is de ouder waar het kind niet woont. De niet-verzorgende ouder is verplicht om de kinderen financieel te helpen onderhouden. Kinderalimentatie kun je aanvragen bij de rechter.

aanvraagformulier, scheiding aanvragen gratis scheiden

Wat is kinderalimentatie

Kinderalimentatie is het bedrag dat door de niet-verzorgende ouder wordt betaald voor het onderhoud van de kinderen aan de verzorgende ouder. De afspraken die over de alimentatie worden gemaakt worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is een rechtsgeldig document dat door allebei de ouders wordt ondertekend. In het ouderschapsplan staan alle afspraken over de zorg en opvoeding van de kinderen. De afspraken mag je zelf maken. Er zijn afspraken die je verplicht moet maken, zoals bij wie het kind gaat wonen, wie het kind haalt en brengt en hoe en wanneer je elkaar informatie geeft over beslissingen omtrent schoolkeuze en medische behandelingen.

Kinderalimentatie, alimentatie kinderen, scheiden met kinderen kosten

Is het verplicht?

De kinderalimentatie is verplicht. Het is een onderdeel van de onderhoudsverplichting. De onderhoudsplicht is vastgelegd in de wet. De ouders zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van hun kinderen. Er moet betaald worden voor de verzorging, opvoeding, levensonderhoud en studie. Er mag niet afgeweken worden van het bedrag dat is vastgesteld door de rechter.

Hoogte kinderalimentatie berekenen

Wanneer je de hoogte van de kinderalimentatie gaat berekenen moet je rekening houden met alle kosten die je maakt. Je doet er goed aan een lijst te maken van alle kosten die je maakt voor jouw kinderen. Kosten die hieronder vallen zijn natuurlijk eten, drinken en kleding, maar ook schoolkosten, kinderopvang, abonnementen en de kosten van sportverenigingen. Het maken van een lijst van alle kosten maakt het gemakkelijker om goede afspraken over de alimentatie te maken. 

De hoogte van de kinderalimentatie hangt ook af van de omgangsregeling, het inkomen en hoeveel kindgebonden budget de verzorgende ouder ontvangt.
Elk jaar verhoogt de overheid de kinderalimentatie met een bepaald percentage. Dit heet de kinderalimentatie indexering. In 2022 is dit percentage 1,9%.
Het is mogelijk een nieuwe berekening te maken over de hoogte van de kinderalimentatie, bijvoorbeeld als er zaken in de leefsituatie veranderd zijn. De kinderalimentatie herberekening kun je officieel laten maken door een advocaat die dit aanvraagt bij de rechtbank.
In een gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind ongeveer €400,- per maand. De gemiddelde bedragen voor kinderalimentatie liggen tussen de €100,- en €500,- per kind per maand.

Hoe lang recht op alimentatie voor kinderen?

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt totdat het kind 21 jaar oud is. De niet-verzorgende ouder is verplicht de kinderalimentatie te blijven betalen aan de verzorgende ouder totdat het kind 18 jaar oud is. Vanaf de 18e verjaardag van het kind wordt de alimentatie rechtstreeks aan het kind betaald. 

In sommige gevallen is er na het 21ste jaar nog een onderhoudsplicht. Dik kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer het kind gehandicapt is.

Kinderalimentatie aanvragen

Het aanvragen van de kinderalimentatie doe je bij de rechter. De advocaat zal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Dan zal de alimentatie worden toegekend.
Het kind is natuurlijk ook regelmatig bij de niet-verzorgende ouder. Deze ouder maakt ook kosten. Hiervoor is de zorgkorting ontwikkeld. De zorgkorting is de korting die de niet-verzorgende ouder ontvangt.

Advies of meer informatie nodig over kinderalimentatie?

Gratisscheiden.nl kan jou helpen om de kosten van jouw scheiding zo laag mogelijk te houden. Als je aan de voorwaarden voldoet, betaal je alleen griffierecht. De dienstverlening van de mediators zal gesubsidieerd worden. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, doen wij jou een aantrekkelijk all-in voorstel.


Heb je nog advies of meer informatie nodig over kinderalimentatie of over andere zaken? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier, via het telefoonnummer 085-4013447 of de bel terug optie.

Extra informatie nodig?

aanvraagformulier, scheiding aanvragen gratis scheiden

FAQ – Veelgestelde vragen

Tot welke leeftijd is kinderalimentatie verplicht?

Kinderalimentatie is verplicht. Je moet de kinderalimentatie betalen totdat het kind 21 jaar oud is. Wanneer het kind 18 jaar wordt, maak je de kinderalimentatie over naar het kind zelf in plaats van naar de andere ouder.

Waar kan ik de hoogte van de kinderalimentatie berekenen?

De hoogte van de kinderalimentatie laat je berekenen door een advocaat of mediator. De advocaat of mediator zal een berekening maken aan de hand van de situatie en de kosten van de verzorging van het kind. De hoogte van de kinderalimentatie zal dan worden goedgekeurd door een rechter.

Wordt kinderalimentatie gezien als inkomen?

Nee, de kinderalimentatie wordt niet gezien als inkomen in de zin van de wet. Je hoeft de ontvangen of betaalde kinderalimentatie niet in te vullen op jouw belastingaangifte. De kosten zijn niet aftrekbaar.