Omgangsregeling bij scheiding

Wanneer u gaat scheiden, komt er veel op u af, vooral als u samen kinderen heeft. Voor u zelf en voor de kinderen is het van groot belang samen goede afspraken te maken. Een goed contact tussen de ouders en de kinderen na de scheiding is erg belangrijk en goede afspraken horen daarbij.

Een omgangsregeling bepalen

Als u gaat scheiden wordt in een omgangsregeling (bezoekregeling) vastgelegd welke afspraken er zijn over de omgang van kinderen met beide ouders.
In veel gevallen wonen de kinderen grotendeels bij één ouder en wordt vastgelegd op welke momenten (hoe vaak en wanneer) de kinderen bij de andere ouder zijn.

Als het om de kinderen gaat, heeft u verschillende opties:

Omgangsregeling
In een omgangsregeling bepaalt u samen wanneer de kinderen bij welke ouder zijn. Hierbij heeft één ouder de meeste verantwoordelijkheden en opvoedtaken en wonen de kinderen de meeste tijd bij die ouder. Hoe jullie die afspraken maken, bepaal je samen (of met de mediator). Dit wordt vastgelegd bij de scheiding.

Co-ouderschap
Hierbij zijn de kinderen ongeveer even vaak bij de ene als bij de andere ouder. Dat betekent dat opvoedtaken, zorgtaken én de kosten zo goed als gelijk verdeeld zijn. Deze ouderschapsregeling is de afgelopen jaren steeds populairder geworden.

Birdnesting
Deze vorm is nog relatief nieuw en onbekend. Hierbij blijven de kinderen in het (ouderlijk) huis wonen en wonen de ouders om beurten met de kinderen in dat huis.
Dit vraagt echter wel de financiële ruimte van de ouders om ieder ook nog een eigen huis te regelen.

Ouderschapsplan bij scheiding

Wanneer er sprake is van minderjarige kinderen, wordt bij een scheiding een ouderschapsplan opgesteld. Dit is verplicht.  In dit ouderschapsplan worden alle afspraken over de kinderen, verantwoordelijkheden, taken en financiën vastgelegd.