Scheiden met schulden en leningen

Scheiden met schulden en leningen

Kan je scheiden als je een schuld hebt? Een belangrijke vraag. Bij een scheiding moeten men alles eerlijk verdelen. Wat eerlijk is, hangt af van de afspraken die er gemaakt zijn of gemaakt worden. Zo worden ook schulden en leningen opgesplitst. Maar wie betaalt wat? Laten we daar samen naar kijken.

Vandaag bespreken we met jou de volgende onderwerpen:
– Hoofdelijk aansprakelijk
– Gemeenschap van goederen
– Huwelijkse voorwaarden
– Afwijken?

gratis scheiden

Hoofdelijk aansprakelijk

Wie gezamenlijk een schuld of lening aangaat, bijvoorbeeld samen een woning aanschaft en/of een hypotheek afsluit, is hoofdelijk aansprakelijk. Dat houdt in dat de bank de partners afzonderlijk kan aanspreken voor de gehele schuld, op het moment dat zij de verplichtingen niet nakomen.

De bank mag dus bij één van de partners het hele bedrag vorderen en dit hoeft dus niet perse 50/50 te zijn. Het is van belang om te weten dat de hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voor alle schulden bij een huwelijk of partnerschap met gemeenschap van goederen.

gratis scheiden

Gemeenschap van goederen

Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, verdeel je bij een scheiding de schulden door twee. Dat geldt in principe ook voor schulden die voor het huwelijk zijn gemaakt. Door de gemeenschap van goederen zijn ook die schulden gezamenlijk geworden. De gemeenschap van goederen eindigt zodra het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. Doe dit in samenwerking met een professional van gratisscheiden.nl.

Schulden die jullie in de periode daarna maken, zijn voor eigen rekening en kunnen niet meer op de ander worden verhaald. Als het lang duurt voordat een echtscheidingsverzoek kan worden ingediend – bijvoorbeeld omdat de onderhandelingen nog lopen tussen twee partners – dan kan één van de partners de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Ondanks het feit dat het verzoekschrift tot echtscheiding nog niet is ingediend en de scheiding dus nog moet worden uitgesproken.

gratis scheiden

Huwelijkse voorwaarden

Soms spreken mensen voordat ze met elkaar trouwen een andere verdeling af voor het geval ze in de toekomst gaan scheiden. Die afspraken worden vastgelegd in een akte huwelijkse voorwaarden. Die kan je voor of tijdens het gehuwde of geregistreerde leven opstellen bij de notaris. Bij een scheiding gelden dan de afspraken uit die opgestelde akte.

Afwijken?

Het komt regelmatig voor dat mensen bij hun scheiding toch willen afwijken van de vooraf gemaakte afspraken. Ze willen bijvoorbeeld dat één van hen een bepaalde schuld in z’n eentje overneemt, omdat ze dat eerlijker vinden. Dit kan alleen als de schuldeiser ermee instemt dat er slecht één in plaats van twee schuldenaren zijn.

Wil de schuldeiser dat niet? Dan blijven beide ex-partners hoofdelijk aansprakelijk. Het maakt dan niet uit wat ze onderling afspreken, de schuldeiser hoeft daar geen rekening mee te houden. Gaat een schuldeiser wel akkoord? Dan doen mensen er goed aan de afspraken duidelijk vast te leggen in het echtscheidingsconvenant. Hier kan een ervaren mediator van gratisscheiden.nl je mee helpen.