Scheiden met schulden

Een scheiding waarbij sprake is van schulden of leningen, brengt altijd vragen met zich mee. Er zijn schulden in allerlei vormen – van een hypothecaire lening tot lopende kredieten. Zijn de schulden ontstaan tijdens het huwelijk, of waren er al schulden vóór het trouwen?

Bij scheiden met schulden is een goede begeleiding bij uw echtscheiding onmisbaar.

Schulden en leningen verdelen bij de scheiding

Wanneer u gaat scheiden moeten schulden en leningen worden verdeeld. Natuurlijk maakt u hierover samen afspraken of legt u uw schuldsituatie voor aan onze mediator.

Gemeenschap van goederen

Wanneer u bent getrouwd in gemeenschap van goederen bent u beiden aansprakelijk voor de schulden. Simpel gezegd: ieder betaalt een deel. Dit geldt ook voor schulden die één van beiden is aangegaan voor het huwelijk!

Huwelijkse voorwaarden en schulden

Wanneer er sprake is van huwelijkse voorwaarden, dan is de verdeling van eigendommen en schulden vastgelegd in een akte. Wanneer jullie gezamenlijk andere afspraken willen maken, moeten jullie hiervoor toestemming krijgen van de schuldeiser.

Afspraken over scheiden met schuld vastleggen

Afspraken over de verdeling van schulden of leningen kunt u het beste (laten) vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Wanneer u in goed overleg uit elkaar gaat, is het nog steeds belangrijk alle afspraken goed vast te leggen.