Scheiden tijdens een schuldsaneringsregeling is mogelijk

 

Gratisscheiden.nl krijgt regelmatig de vraag voorgelegd of het mogelijk is om te scheiden terwijl er sprake is van een schuldsaneringsregeling. Dit is mogelijk bij Gratisscheiden.nl! Maakt u, uw partner of u beiden gebruik van een regeling in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (de Wsnp)? Dan hoeft dit geen belemmering te zijn om uw scheiding aan te vragen.

Banner Gratis Scheiden

Een veelvoorkomend misverstand is dat het onmogelijk zou zijn om te scheiden wanneer er van een schuldhulpverleningstraject gebruik wordt gemaakt. Niemand kan u immers verplichten om gedurende de drie jaren die een Wsnp-regeling in beslag neemt gehuwd te blijven. Wel dient uw bewindvoerder toestemming te geven aan Gratisscheiden.nl om voor u de echtscheiding in behandeling te nemen. U mag immers zelf geen nieuwe (financiële) verplichtingen aangaan. Gratisscheiden.nl zal daarom contact opnemen met uw bewindvoerder. Hebt u ieder een eigen bewindvoerder? Dan dienen beide bewindvoerders toestemming te geven om van de diensten van Gratisscheiden.nl gebruik te maken.

Over de kosten van een echtscheiding hoeft u zich eveneens geen zorgen te maken wanneer u aan een Wsnp-traject deelneemt. De Raad voor Rechtsbijstand verstrekt in dat geval namelijk altijd een toevoeging. Concreet betekent dit voor u dat wij uw echtscheiding gratis kunnen verzorgen. Maakt u gebruik van een wettelijk schuldsaneringstraject en wilt u gebruik maken van de diensten van Gratisscheiden.nl? Vult u dan vandaag nog het aanvraagformulier op onze website in. Noteert u in de ruimte voor opmerkingen dat u een schuldhulpverleningstraject volgt, zodat wij u snel en efficiënt van dienst kunnen zijn.

Banner Gratis Scheiden

Knoop doorgehakt? Neem gerust contact op!

Wilt u online een scheiding aanvragen? Vul het aanvraagformulier. Meer lezen over de werkwijze van een online echtscheiding bij Gratisscheiden.nl of heeft u ook nog andere vragen? Neem contact met ons op via 085-4013447. Onze mediators staan u graag te woord.