Scheiden van een partner die in het buitenland woont

Scheiden van een partner die in het buitenland woont

Het scheiden van een partner die woonachtig is in het buitenland, komt met enige regelmaat voor. Er worden steeds meer internationale huwelijken gesloten. Zodoende komt het ook voor dat een echtgenoot na de beëindiging van de relatie vertrekt naar het land van herkomst.

Een ander voorbeeld is dat één van de echtgenoten als expat woonachtig is in een ander land. In welke gevallen kan je scheiden van een partner die in het buitenland woont en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Daar gaan we samen naar kijken.

Vandaag bespreken we met jou de volgende onderwerpen:
– Voorwaarden echtscheiding buitenlandse partner
– Voorwaarden beëindiging geregistreerd partnerschap met een buitenlandse partner
– Nederlands recht
– Verdeling

gratis scheiden

Voorwaarden echtscheiding buitenlandse partner

In de onderstaande gevallen kan je een echtscheiding in Nederland aanvragen van uw buitenlandse partner:

> Je woont allebei in Nederland.
> Je hebt allebei Nederland als laatste verblijfplaats gehad en jij of jouw partner verblijft hier nog steeds. Degene die de scheiding aanvraagt, moet in Nederland wonen of er tenminste 1 jaar voor de aanvraag hebben gewoond.
> Op het moment dat je de Nederlandse nationaliteit hebt, moet je sinds 6 maanden voor de aanvraag in Nederland wonen.
> Vraag je tezamen de scheiding aan? Dan moet één van jullie in Nederland wonen.
> De partner die de scheiding niet heeft aangevraagd, woont in Nederland.

Als je in Nederland een scheiding aanvraagt, geldt de Nederlandse wet. Ook als het huwelijk in het buitenland is gesloten.

Uitzonderingen
Op bovenstaande voorwaarden zijn diverse uitzonderingen mogelijk. Zo kan de Nederlandse rechter zich alsnog bevoegd achten indien jullie beiden op de Filipijnen wonen en slechts één van jullie de Nederlandse nationaliteit heeft. Het is namelijk vooralsnog niet mogelijk om te scheiden op de Filipijnen. Vraag daarom altijd om advies aan een ervaren professional van gratisscheiden.nl.

gratis scheiden

Voorwaarden beëindiging geregistreerd partnerschap met een buitenlandse partner

Wil je in Nederland het geregistreerd partnerschap met jouw buitenlandse partner beëindigen? Dat is mogelijk:
⦁ wanneer je het samen eens bent: de ambtenaar van de burgerlijke stand registreert de beëindiging in de registers van de burgerlijke stand.
⦁ wanneer je het samen niet eens bent: door ontbinding door de rechter.

Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij een echtscheiding van een buitenlandse partner. Is het geregistreerd partnerschap met de buitenlandse partner in Nederland aangegaan? Dan is de Nederlandse rechter altijd bevoegd. Dit geldt ook voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Laat je een geregistreerd partnerschap in Nederland ontbinden? Dan geldt daarbij de Nederlandse wet.

gratis scheiden

Nederlands recht

Wanneer je in Nederland een echtscheidingsverzoek indient, is het Nederlands recht van toepassing op de echtscheiding zelf. De enige grond waaraan moet zijn voldaan om te kunnen scheiden in Nederland, is duurzame ontwrichting. Dit houdt in dat de verzoeker moet stellen dat hij of zij van mening is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Feitelijk betekent dit dat het voldoende is als je stelt dat je niet meer gehuwd wil zijn. Om een huwelijk in Nederland te ontbinden, is van belang dat er sprake is van een rechtsgeldig huwelijk.

Verdeling

Bij een echtscheiding kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen. Hierbij kan je denken aan het vaststellen van partner- of kinderalimentatie, het treffen van een zorgregeling als er kinderen bij betrokken zijn en het verdelen of afwikkelen van het huwelijksvermogen. In het geval van een internationale scheiding is het mogelijk dat per onderwerp het recht van een andere staat van toepassing is. Welk recht dit in jouw situatie is, kan onder meer afhankelijk zijn van de nationaliteit of woonplaats van jou en/of jouw (ex-)partner.