Scheiden van tafel en bed

Scheiden van tafel en bed. Ouderwets denkt u? Gescheiden leven van elkaar kan altijd, daarvoor hoeft u niet getrouwd te zijn (denk aan LAT-relatie). Er is ook geen enkele wetsverplichting om tijdens een huwelijk samen te leven. Alhoewel scheiden van tafel en bed minder in zwang is geraakt, komt het nog wel voor.

Waarom willen mensen een scheiding van tafel en bed?

Redenen voor een scheiding van tafel en bed kunnen zijn dat samenwonen niet meer mogelijk is of de financiële situatie het niet toelaat om te scheiden of uit geloofsovertuiging. Een scheiding van tafel en bed kan alleen aangevraagd worden als u getrouwd bent. Bij een geregistreerd partnerschap is scheiding van tafel en bed niet mogelijk. Wanneer u gaat scheiden van tafel en bed bent u wettelijk gezien nog wel getrouwd, u leeft alleen niet meer samen.

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd dan wordt dit bij een scheiding van tafel en bed omgezet in huwelijkse voorwaarden (Wet aanpassing gemeenschap van goederen). Alle goederen worden dan verdeeld zodat na de scheiding van tafel en bed ieder een eigen vermogen, inkomen en schulden heeft.

De procedure scheiding van tafel en bed

De scheiding van tafel en bed is geen officiële scheiding, maar de procedure er voor is toch bijna gelijk aan een echtscheidingsprocedure. U heeft een advocaat nodig die alle zaken voor u moet regelen en een rechter zal de scheiding van tafel en bed moeten bekrachtigen. Er moeten daarvoor degelijke gronden zijn zwaarwegend genoeg om tot een positieve uitspraak te komen. Zijn er minderjarige kinderen dan moet hiervoor een ouderschapsplan opgezet worden. Tevens moeten er afspraken worden opgesteld voor de verdeling van al het bezit, het vermogen en eventueel de woning. Daarnaast moet ook de alimentatie geregeld worden. In principe is het zo dat hetzelfde proces wordt toegepast als bij een echtscheidingsprocedure ondanks dat u gewoon getrouwd blijft. De beschikking van de scheiding van tafel en bed moet worden opgenomen in het huwelijksregister van de griffie van de rechtbank. Hiervoor heeft u zes maanden de tijd, daarna verliest de beschikking zijn kracht.

Gevolgen

De gezamenlijke gemeenschap wordt beëindigt. Dat wil zeggen dat alle bezittingen, vermogen en inkomen niet meer gemeenschappelijk zijn. Ieder zorgt dus bijvoorbeeld voor het eigen pensioen en heeft eigen verzekeringen en u bent niet meer verantwoordelijk voor schulden die door de andere partner na de scheiding worden aangegaan. Opgebouwd ouderdomspensioen kan al verdeeld worden terwijl nabestaandenpensioen nog kan worden opgebouwd.

Voor kinderen blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag gelden. In de omgangsregeling wordt de omgang met de kinderen geregeld en welke partner het ouderlijk gezag gaat uitvoeren.

Wanneer eindigt de scheiding van tafel en bed?

De scheiding van tafel en bed eindigt niet als u voor de rest van het leven besluit gescheiden te blijven leven van tafel en bed. U kunt er voor kiezen de scheiding van tafel en bed om te zetten in een definitieve scheiding maar u kunt ook aangeven dat u weer officieel getrouwd wilt zijn. Voor beide zaken moet u de rechtbank in kennis stellen en de regels die hiervoor gelden volgen.