Scheiden zonder rechter

 

Rutte II wil echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter mogelijk maken, mits er geen kinderen bij betrokken zijn. Dit is een oude wens van de VVD die in 2006 ook al met een initiatiefwetsvoorstel kwam op dit punt. De Eerste Kamer haalde toen een streep door de plannen. We zullen de verdere invulling van het nieuwe voorstel moeten afwachten. Gratisscheiden.nl ziet behoorlijk wat echtscheidingen voorbij komen tussen partners die het samen overal over eens zijn en die prima in staat zijn zelf hun zaakjes te regelen. Het ligt dan ook voor de hand deze groep te faciliteren middels een snelle, gemakkelijke en goedkope echtscheiding zonder rechter.

Banner Gratis Scheiden