Echtscheiding procedure

Wat komt er allemaal kijken bij een echtscheiding procedure? Een huwelijk is een wettelijke verbintenis en de ontbinding daarvan is ook een wettelijk geregelde aangelegenheid. Hoe dit verloopt is van verschillende factoren afhankelijk. Of u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent of in gemeenschap van goederen. Dan zijn er ook nog verschillende manieren om te scheiden: een echtscheiding of alleen een scheiding van tafel en bed. Het is hoe dan ook erg belangrijk een echtscheiding goed te regelen zodat u het hoofdstuk niet alleen emotioneel, maar ook juridisch echt kunt afsluiten. Hieronder volgen de belangrijkste stappen van de procedure bij een echtscheiding.

aanvraagformulier, scheiding aanvragen gratis scheiden

Verzoekschrift tot echtscheiding

Voor iedere echtscheiding procedure moet een verzoekschrift worden ingediend. In dit verzoekschrift vraagt u de rechtbank uw huwelijk te ontbinden. Dit verzoekschrift kunt u alleen indienen of samen met uw partner. De feitelijke indiening van het verzoekschrift doet uw advocaat. Die zorgt er ook voor dat uw partner het verzoekschrift ook ontvangt als u de echtscheiding alleen aanvraagt.

Convenant

Als u het samen al eens bent over zowel de scheiding als de zaken die u moet regelen kunt u de afspraken daarover op schrift stellen. Deze overeenkomst heet eenechtscheidingsconvenant. Een advocaat, mediator of notaris kan u hierbij helpen. Als u dan via uw advocaat bij de rechtbank het verzoekschrift indient kan de echtscheiding al binnen drie maanden geregeld zijn.

Niet eens met scheiding

echtscheiding procedureAls u alleen een verzoekschrift tot echtscheiding heeft ingediend en uw partner is het er niet mee eens, dan kan uw partner verweer voeren. Andersom kunt u zelf natuurlijk ook verweer voeren als uw partner een scheiding heeft aangevraagd waar u het niet mee eens bent. Dit verweer moet binnen zes weken worden ingediend.

Zitting

Als alle stukken ontvangen zijn, bepaalt de rechtbank een zittingsdatum. U mag naar de zitting komen, maar het hoeft niet. Als u samen het verzoekschrift heeft ingediend is er geen zitting. Als u het verzoekschrift alleen hebt ingediend is er soms ook geen zitting, afhankelijk van een paar voorwaarden.

Beslissing over de echtscheiding

De rechter neemt na de zitting een beslissing die beschikking wordt genoemd. Als er geen zitting heeft plaatsgevonden stelt de rechter de beschikking vast aan de hand van het verzoekschrift en andere stukken zoals het convenant. U ontvangt de beschikking van uw advocaat.

Hoger beroep en cassatie

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Die zal uw zaak opnieuw beoordelen en een nieuwe beschikking opstellen. Als u het met deze nieuwe beschikking niet eens bent kunt u nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. Die zal echter niet opnieuw op uw zaak ingaan en kijkt alleen of de procedure wel goed is nageleefd.

Definitieve scheiding

Binnen zes maanden na de beschikking moet u dit inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Bij een scheiding van tafel en bed moet de beschikking binnen zes maanden in het huwelijksgoederenregister worden ingeschreven.

Voorlopige voorzieningen

Omdat een scheidingsprocedure heel wat tijd in beslag kan nemen, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit is zeker aan te bevelen als u en uw partner het niet eens kunnen worden over wat er allemaal geregeld moet worden. Echtscheidingsprocedures die meer dan een jaar duren zijn geen uitzondering. U kunt natuurlijk ook de hulp inroepen van een mediator. Bij een voorlopige voorziening neemt de rechter alvast een besluit. Dit geldt dan alleen tijdens de echtscheidingsprocedure.

Geregistreerd partnerschap

Als u het met elkaar eens bent en u heeft geen minderjarige kinderen, dan hoeft u niet naar de rechter om uw geregistreerd partnerschap te beëindigen. Een advocaat of notaris is dan wel nodig. U moet wel naar de rechter als alleen u het geregistreerd partnerschap wilt ontbinden.

Extra informatie nodig?

aanvraagformulier, scheiding aanvragen gratis scheiden

FAQ – Veelgestelde vragen

Hoe werkt gratis scheiden?

Bekijk het online stappenplan

Wij zijn het samen niet eens?

Uw echtscheiding is alleen mogelijk als jullie het samen min of meer eens zijn over de regelingen die jullie voor ogen hebben.

Heb ik recht op mediation?

Afhankelijk van uw inkomen komt u bij ons in aanmerking voor onze all-in dienstverlening.