Scheiden zonder inkomen

Wat als u een scheiding overweegt of gezamenlijk hebt besloten te willen scheiden, maar u of uw partner heeft geen inkomen of werk? Wanneer u zonder baan zit, heeft dit natuurlijk consequenties voor de afspraken die worden gemaakt bij jullie scheiding.

Wij vertellen u graag welke opties u heeft wanneer u wilt scheiden zonder inkomen. Ontdek of u in aanmerking komt voor een gratis scheiding en vraag een gratis voorstel aan. Snel, eenvoudig en met professioneel oog voor uw privacy!

Banner Gratis Scheiden

Echtscheiding zonder baan

Wanneer u geen werk heeft, wordt bekeken of uw partner financieel in staat is u te ondersteunen in uw levensonderhoud. Anders gezegd: uw partner moet alimentatie betalen om te zorgen dat u voldoende inkomen heeft.

Wanneer uw partner daartoe niet, of niet voldoende, in staat is, hebt u mogelijk recht op een uitkering of bijstand. Lees hier meer over scheiden en een uitkering.

Banner Gratis Scheiden

De voordelen van scheiden zonder inkomen of met een laag inkomen bij Gratisscheiden

Professionals

Bij ons werken alleen MfN geregistreerde mediators. MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. Dit is een stichting waarbij alleen mediators zijn aangesloten die voldoen aan strenge eisen op het gebied van scholing, kennis en vaardigheden.

Betrouwbaar en zorgvuldig omgaan met uw gegevens

Al uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd. We gaan bovendien heel zorgvuldig met uw gegevens om.

Persoonlijk contact

U profiteert bij ons van persoonlijk contact. Onze dienstverlening is geheel toegespitst op uw wensen en eisen. Doordat we u echt leren kennen, zijn we u beter van dienst.

Lage prijs

Bij Gratisscheiden geniet u altijd van een lage prijs.

Snel geregeld

Wij zorgen ervoor dat u snel gescheiden bent. Nadat wij samen met u de officiële documentatie hebben opgesteld, dienen wij deze direct in bij de rechtbank. De rechtbank doet er gemiddeld drie tot zes weken over om deze documenten te verwerken. Zijn er kinderen bij betrokken die jonger zijn dan twaalf jaar? Dan komen er twee tot vier weken bij. Hierna is de scheiding voltrokken.

Banner Gratis Scheiden

Werk zoeken na een echtscheiding

Wanneer u na een scheiding zonder baan zit, bent u in principe verplicht te solliciteren en actief op zoek te gaan naar werk, zodat u in uw levensonderhoud kunt voorzien en niet afhankelijk bent van uitkeringen via de gemeente.

Wanneer er kinderen in het spel zijn, kunt u via uw gemeente aanspraak maken op diverse toeslagen.

Goede afspraken over uw scheiding

Ongeacht uw situatie is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt. Niet alleen over financiële zaken als alimentatie en levensonderhoud, maar ook over schulden na de scheiding en bijvoorbeeld de opvoeding en zorg van eventuele kinderen.

Bij Gratis Scheiden vinden we het belangrijk dat u allebei weet waar u aan toe bent. Niet alleen kunt u een gratis scheiding aanvragen, we zorgen er ook voor dat alle afspraken duidelijk en goed worden vastgelegd, met het oog op ieders belang.

Banner Gratis Scheiden

Daarom is het mogelijk om te scheiden zonder inkomen

Als u wilt scheiden met een laag of helemaal geen inkomen, helpen wij u. Wij maken gratis scheiden mogelijk. Voor mensen zonder inkomen of met een laag inkomen is er speciaal gefinancierde rechtshulp vanuit de overheid. Dan moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Uw jaarinkomen is lager dan 26.500 euro zonder of met meerjarige kinderen. Heeft u minderjarige kinderen? Dan is de eis dat u een lager jaarinkomen dan 38.000 euro heeft.
  • Uw vermogen is na de scheiding minder dan 15.000 euro.  

Zo is het mogelijk om snel te scheiden met weinig of geen inkomen

Scheiden is gewoonlijk zeer tijdrovend. Er verstrijken normaal vele maanden en soms zelfs enkele jaren voordat een scheidingsprocedure is afgerond. Het scheiden is ook meestal zeer ingewikkeld. Bij Gratisscheiden.nl is scheiden snel en makkelijk. Volg het onderstaande stappenplan en u bent gescheiden, zonder daar veel moeite voor te doen.

Stap 1: Aanvraagformulier invullen

Vul het aanvraagformulier op onze website in. Wij bevestigen de ontvangst en u ontvangt meer informatie over de scheidingsprocedure.

Stap 2: Documenten sturen

Stuur ons de documenten die wij nodig hebben. U hebt de keuze of u de documenten per e-mail of per post stuurt. Wij sturen u een ontvangstbevestiging en vertellen u over de voortgang.

Stap 3: Afspraken maken

Onze mediator neemt rechtstreeks contact met u op over de afspraken en wensen die u over de boedelscheiding en eventueel ouderschapsplan wilt vastleggen. Dit dient allemaal te gebeuren in de officiële documenten voor de rechtbank.

Stap 4: Stukken ondertekenen

Gaat u akkoord met de documenten? Dan heeft u vervolgens een gesprek met een afspraak om de officiële documenten te ondertekenen.

Stap 5: Aanvraag bij de rechtbank

De echtscheidingspapieren gaan naar de rechtbank. Die geeft de beschikking af en die wordt ingeschreven bij de gemeente. Na inschrijving bent u gescheiden.

Banner Gratis Scheiden

Uw inkomen na het scheiden

Partneralimentatie

Heeft u geen werk en bent u gescheiden? Dan wordt er gekeken of uw partner in staat is om u financieel te ondersteunen. Als uw partner daar niet of niet voldoende toe in staat is, hebt u mogelijk recht op bijstand of een uitkering.

Partneralimentatie is een niet zo veel voorkomende regeling. Maar bij één van de zes scheidingen wordt partneralimentatie toegekend. Na het scheiden krijgt vaak de vrouw partneralimentatie, omdat zij vaker geen of een lager inkomen heeft. Er is namelijk nog steeds inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Daarbij nemen vrouwen vaker de zorg van de kinderen op zich dan mannen en doen meer in het huishouden. Er blijft dan minder tijd over om te werken en vrouwen verdienen daarom soms minder.

Kinderalimentatie

Gaat u scheiden en heeft u minderjarige kinderen samen? Dan bent u verplicht om daar afspraken met elkaar over te maken en deze afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan. In het ouderschapsplan staat ook hoe het zit met de kinderalimentatie.

Volgens de wet zijn ouders verantwoordelijk voor de kosten van de verzorging en de opvoeding van hun kinderen totdat ze 18 jaar zijn. U bent bovendien verplicht om uw kinderen tussen de 18 en 21 jaar een studiebijdrage te leveren. Vaak betaalt de ene ouder kinderalimentatie aan de ouder bij wie de kinderen het meest verblijven.

Hoe hoog de kinderalimentatie is, hangt af van de hoogte van het inkomen van u en uw partner. Ook als u maar heel weinig inkomen heeft, bent u verplicht om kinderalimentatie te betalen. Jaarlijks worden de alimentatiebedragen aangepast door de overheid. Wilt u meer over kinderalimentatie weten? Neem dan contact met ons op.

Scheiding en pensioen

U hoeft het basispensioen, AOW, niet te verdelen. Het ouderdomspensioen wat u samen tijdens uw huwelijk hebt opgebouwd, moet wel verdeeld worden. Elke partner krijgt de helft van het pensioen. Het maakt niet uit of u getrouwd was op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen.

Behalve ouderdomspensioen, bestaat er ook nabestaandenpensioen. Als uw partner nabestaandenpensioen opbouwt, krijgt u geld uitgekeerd na zijn of haar overlijden. Als uw ex-partner na de scheiding overlijdt, dan geldt er een andere regeling. Het pensioen wat u krijgt, bestaat uit het bedrag dat voor uw scheiding is opgebouwd.

Had uw ex-partner een nabestaandenpensioen op risicobasis? Dan vervalt uw aanspraak bij een scheiding, want een dergelijk pensioen wordt alleen uitgekeerd als u nog getrouwd bent.

Banner Gratis Scheiden

[/vc_column_text]

Ik ga scheiden en ik heb geen inkomen. Waarom kan ik bij jullie gratis scheiden?

Doordat de overheid gefinancierde rechtshulp verleent, bieden wij u onze volledige service gratis aan. U betaalt daarom alleen het griffierecht.

Waarom moet ik betalen als het GratisScheiden is?

Bij indiening van het verzoekschrift zijn we griffierecht verschuldigd; dit zijn de kosten van de rechtbank. De hoogte van de griffierechten is variabel, maar het systeem is zo ingericht dat het bedrag passend is bij uw inkomen. Als uw inkomen laag is, kunt u voor de griffierechtnota mogelijk bijzondere bijstand aanvragen. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging, zijn dit de enige kosten die u dient te voldoen. Uw eigen bijdrage hoeft u niet aan GratisScheiden te voldoen, daarvoor dragen wij zorg.

Hoeveel gaat het griffierecht mij kosten?

Als u geen of een laag inkomen heeft, betaalt u tezamen het lage griffierecht van 81 euro.

Helpen jullie ook als ik een samenlevingscontract heb en we besloten hebben om uit elkaar te gaan?

Ja, ook als u een samenlevingscontract hebt afgesloten, moet er veel geregeld worden. Wij zijn u hier graag mee van dienst.

Hoe werkt Gratisscheiden?

Bekijk hier het Gratisscheiden.nl stappenplan

[/vc_column][/vc_row]