Tag archieven: echtscheidingsconvenant

Het convenant, de verdeling van de huwelijksgemeenschap deel 1.

Ten tijde van het huwelijk is er door partijen een keuze gemaakt tussen trouwen op huwelijkse voorwaarden en trouwen in gemeenschap van goederen. Daar de laatste optie het vaakst voorkomt, zal in deze blog van die situatie worden uitgegaan.

Convenant – Gemeenschap van goederen

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen ontstaat er vanaf de dag van het huwelijk een compleet nieuwe situatie: alle bezittingen en schulden van partijen worden gezamenlijk. Dit houdt in dat alles wat partijen voor het huwelijk individueel hadden, als het ware op een grote hoop worden geveegd en dat dit nu van de echtgenoten samen is. Dus alle bezittingen en schulden zijn van beide partijen. Denk hierbij aan inboedel, bankrekeningen en het zich daarop bevindende saldo, auto’s,  maar ook alle schulden zoals kredieten en een eventuele roodstand op de bank. Voorts is alles wat partijen gedurende het huwelijk kopen voor beide partijen gezamenlijk, net als eventuele schulden of achterstanden bij energieleverancier of telefoonaanbieder.

Als vervolgens een echtscheiding zich voordoet, moeten al deze bezittingen en schulden ook weer worden gedeeld. En dit moet ook nog eens eerlijk gebeuren: iedere partij moet evenveel krijgen. Dit is vaak een lastige klus die veel emoties bij partijen losmaken. Zo zijn er namelijk altijd wel een aantal spullen die voor mensen van bijzondere, emotionele waarde zijn. Gratisscheiden.nl kan helpen met het maken van een goede en eerlijke verdeling.

Lees meer over het Echtscheidingsconvenant

Het convenant

In het gemeenschappelijk verzoekschrift dat door beide partijen gezamenlijk wordt ingediend bij de rechtbank staan de afspraken die partijen hebben gemaakt om de echtscheiding te regelen. Nu worden deze afspraken niet direct in het verzoekschrift opgenomen, maar deze worden vastgelegd in een zogenoemd echtscheidingsconvenant. Maar welke afspraken staan er nu allemaal in? De volgende onderdelen worden in ieder geval opgenomen:

– de verdeling van de huwelijksgemeenschap;
– de partneralimentatie;
– regelingen omtrent de kinderen;
– regelingen omtrent (toekomstige) huisvesting
– pensioenen;
– kosten.

Verder is het van belang om te weten dat alle afspraken die partijen maken in het convenant, zodra deze door de rechter in een beschikking zijn bekrachtigd, ook rechtens afdwingbaar zijn. Dit wil zeggen dat je nakoming kan vorderen indien de andere partij zich niet aan de afspraken houdt.

Het is dus belangrijk dat partijen goed nadenken over de inhoud van het convenant. Hoe nauwkeuriger de afspraken zijn in het convenant, des te kleiner is de kans op problemen in de toekomst. Bij Gratisscheiden.nl is het mogelijk om advies in te kopen inzake alle onderdelen van convenant. U weet dan zeker dat u alle mogelijke valkuilen heeft ondervangen. In de volgende blogs zal nader worden ingegaan op alle specifieke onderdelen.