Tag archieven: eigen woning

Je huis verkopen bij een echtscheiding?

Je hebt samen een huis gekocht, daarna zijn jullie wellicht getrouwd of hebben een samenlevingscontract getekend, zodat de rechten en plichten voor het huis evenredig zijn verdeeld. Maar wat gebeurt er met de hypotheek en het huis als jullie gaan scheiden?

Keuze: verkoop je het huis of blijft er iemand wonen?

Jullie kunnen ervoor kiezen om het huis te verkopen, de schulden af te betalen en wat er overblijft te verdelen. Maar je kunt ook kijken of het mogelijk is dat één van jullie in het huis blijft wonen. Vooral als je kinderen hebt is het voor hen fijn als er niet al te veel veranderd. Want scheiden en verhuizen, dat is beide nogal stressvol.

Wie krijgt het huis?

De grote vraag is dan natuurlijk: wie krijgt het huis? Woningbezit kan een grote inzet zijn voor de scheiding. Maak er geen principekwestie van, maar kies wijs. Degene die de hypotheek het beste kan betalen, is misschien ook wel de wijste keuze om in het huis te blijven wonen, waarbij de ander uitgekocht wordt. Of zorg voor een goede betaalregeling, zodat de kinderen in hun oude, vertrouwde huis kunnen blijven wonen. Ga met al je hypotheek en scheidingsvragen ook samen naar de bank – al dan niet met een bemiddelaar – zodat je samen weet waar je aan toe bent.

Op zoek naar een nieuw huis

Dan is het zaak om op zoek te gaan naar een nieuw huis. Je kunt bij de gemeente een urgentie verklaring krijgen, zodat je voorrang krijgt op een huurhuis. Kunnen jullie goed met elkaar overweg? Geef elkaar dan de ruimte binnen het oude huis, zodat de verhuizing soepel kan verlopen voor de ander. Bijvoorbeeld door tijdelijk op de logeerkamer te slapen. Zien jullie dit niet zitten, overweeg dan of degene die gaat verhuizen kan logeren bij vrienden of familie totdat hij of zij een nieuw onderkomen heeft gevonden.

Scheiding en onderwaarde huis

Wanneer een echtpaar gaat scheiden moet ook de eigen woning verdeeld worden. Probleem hierbij kan de onderwaarde van de woning zijn, dat wil zeggen als de waarde lager is dan de fiscale hypotheekschuld.

Vooral de jongere huishoudens kampen met dit probleem in de leeftijd van vijfentwintig tot dertig jaar. Het gemiddeld onderwaardebedrag bedraagt voor deze groep zo’n dertigduizend euro.

Problematisch wordt het als men gaat scheiden. Bij verkoop blijven de ex-partners vaak met een restschuld zitten. Men kan de woning onverdeeld laten maar daarvoor moeten dan wel goede afspraken gemaakt worden. Denk hierbij aan hypotheeklasten en onderhoud.

Is enkel een van de partners eigenaar van de woning dan hoeft deze niet te worden verdeeld. Staat de woning op naam van beiden dan zijn er twee mogelijkheden, uitkopen of verkopen.

Verkoopt men de woning dan kan men te maken krijgen met de bijleenregeling. De vrijkomende overwaarde moet tot drie jaar na verkoop gebruikt worden voor de koop van een andere woning. Overwaarde wordt berekend naar de eigendomsverhouding.

Is er sprake van onderwaarde bij verkoop, de woning brengt dan minder op dan de hypotheekschuld dan moet de restschuld verdeeld worden. Blijft een van de partners in het huis wonen dan moet de vertrekkende partner zijn aandeel in de woning aan de ander vergoeden.

 Is het echtscheidingsconvenant voor 1 januari 2013 getekend met vermelding van uitkoop van de ex-partner dan hoeft men de lening die men voor uitkoop afsluit niet verplicht volledig en minimaal annuïtair af te lossen. Zelfs als men voor een andere hypotheekvorm kiest heeft men recht op hypotheekaftrek.

Is het echtscheidingsconvenant na 1 januari 2013 getekend en men koopt de partner uit dan valt men voor een lening die men afsluit niet onder het overgangsrecht.  Bij afsluiting van een lening voor uitkoop moet deze volledig en minimaal annuïtair afgelost worden. Gebeurt dit niet dan heeft geen recht op hypotheekaftrek.

Lees hier meer over scheiding en huis

Nieuwe richtlijnen NHG bij verkoop van uw woning met verlies

Het besluit om te scheiden neem je in het algemeen niet zomaar. Het is een keuze gericht op een betere toekomst, maar wel met veel consequenties waar je niet omheen kan. Die consequenties strekken zich o.m. uit tot de financiën en de verdeling van de roerende en onroerende goederen waaronder de woning. De woning is in de meeste gevallen een gedeeld bezit dat alleen al om het vermogen te verdelen verkocht moet worden. Daarnaast is de woning ook een plek waar veel herinneringen aan vast zitten, dat kan ook een reden zijn om te willen verkopen.

Dat verkoop van de woning bij relatiebeëindiging vaak leidt tot financiële problemen en restschulden blijkt uit het jaarverslag 2012 van de NHG. 61% van de verkopen met verlies is om relatiebeëindiging. Nummer twee op de ranglijst is werkloosheid, met 16%.  Het NHG is verbaasd dat werkloosheid in de economisch zware tijd zo’n laag aandeel heeft bij de verzoeken tot kwijtschelding van de restschuld en heeft daarom besloten om ten eerste de richtlijnen voor kwijtschelding van restschulden bij echtscheiding aan te passen.

De nieuwe richtlijnen zijn nog niet bekend, maar duidelijk wordt dat de NHG mee gaat denken over de financiële oplossing bij verkoop van de woning met verlies. Als volgens het NHG een restschuld niet noodzakelijk, of verkoop niet noodzakelijk is, bent u of gehouden aan hun advies of u moet de restschuld op u nemen zonder financiële steun. Daarom worden er o.m. hardere eisen gesteld aan inzage in uw vermogen en de inkomenstoets als u  om hulp vraagt bij het NHG.

Scheiden: nadat het besluit genomen is om ieder voor zich verder te gaan, zult u nog veel stappen samen met uw partner moeten nemen om deze nieuwe “beginnen” een zo goed mogelijke start te geven.