Tag archieven: kinderen

Samen scheiden: laat de kinderen niet lijden

samen scheiden kinderen niet lijden

Jaarlijks zijn er 70.000 kinderen die hun ouders uit elkaar zien gaan. De ene scheiding verloopt soepel en deze kinderen blijven vrolijk van het leven genieten. Maar 10 procent van alle scheidingen eindigen in een vechtscheiding die zelfs tot lang nadat de daadwerkelijke scheiding een feit is, gaande blijft. De emoties lopen hierbij zo hoog op dat de kinderen er zeer onder te lijden hebben. Ook op school. Want de vechtscheiding gaat overal mee naar toe: ook ouderavonden.

10 minuten (scheidings)gevecht

Veel leraren merken het met de 10 minuten gesprekken op school dat er nog veel oud zeer heerst tussen ouders. Een gesprek over het functioneren van het kind loopt vaak uit tot een verwijtenkanonnade tussen beide ouders. Hierdoor kan een ontwikkelplan niet worden opgezet en is het kind wederom de dupe van de vechtscheiding. Het schoolwerk lijdt er vaak aanzienlijk onder. Maar ook schooluitvoeringen en een simpel iets als ophalen van school kan veel spanningen opleveren. Ook wanneer er ineens stiefouders bij komen kijken.

Protocollen echtscheiding voor basisscholen

Er zijn verschillende protocollen opgesteld voor basisscholen en leraren waarbij men om leert gaan met gescheiden ouders. Maar in de praktijk blijkt dat deze niet altijd werken. Zo hoort de leraar aan te geven bij de vader of moeder dat de ander een nieuwe partner mee brengt naar het 10 minuten gesprek – een gesprek waar stiefouders eigenlijk niet bij aanwezig hoeven zijn. Er zijn ook protocollen voor uitvoeringen en het ophalen van de kinderen op school. Toch zijn niet veel ouders op de hoogte van de verwachtingen van school. Met alle gevolgen van dien.

Scheiden: uit de taboe

Op scheiden rust vaak een taboe, en dat terwijl heel veel mensen om verschillende redenen uit elkaar gaan. Kinderen vinden het moeilijk om over te praten, helemaal wanneer ze in een vechtscheiding zijn belandt. Daarnaast is het lastig voor basisscholen om hulp te bieden. Daarom vragen echtscheidingsadvocaten en de Jeugdzorg aan leraren om de scheiding uit de taboesfeer te halen en te helpen om de ouders het juiste pad te wijzen naar hulp bij de vechtscheiding, zodat het kind niet aan de pan blijft hangen. Zo zouden leraren contact op moeten kunnen nemen met een centrum voor jeugdzorg of gespecialiseerde mediators.

Pilot: Kinderen bij scheiding uit de knel

In Aalsmeer is het Familiecentrum begonnen met een pilot genaamd Kinderen uit de knel. Dit programma moet kinderen en hun ouders die zich in een vechtscheiding bevinden helpen om het kind niet te vergeten. Tijdens dit programma krijgen de gescheiden ouders handvatten om beter met elkaar te communiceren. Hierdoor zullen de spanningen in huis, maar ook op school of bij het zwembad, aanzienlijk verminderen en zal het kind zich lekkerder in zijn of haar vel voelen. Kinderen moeten weer centraal worden gesteld en dat kan alleen wanneer iedereen meewerkt in dit programma. De pilot wordt uitgevoerd op het Familiecentrum in Aalsmeer met zes gezinnen. Er komen twee groepen: een met ouders en een met kinderen. Beide groepen worden begeleid door gespecialiseerde therapeuten met een brede en jarenlange ervaring met ouders en kinderen.
Wanneer deze pilot zijn vruchten afwerpt, dan zal dit zeker over meerdere centra en gemeentes worden uitgespreid.

Scheiden is meer dan een relatie verbreken

Een echtscheiding of het verbreken van een samenlevingscontact strekt veel verder dan alleen het ontbinden van een schriftelijke overeenkomst en het niet meer bij elkaar wonen. Een scheiding begint lang voordat de relatie daadwerkelijk verbroken wordt en is nog tijden daarna voelbaar. In sommige gevallen door aardse zaken zoals financiële verplichtingen van de ene partner jegens de ander of ontmoetingen ten behoeve van aanwezige kinderen. Dingen die ons eigenlijk het meeste aangrijpen is de netwerkcrisis waarin we terechtkomen. Schoonfamilie waarmee je goed bevriend was laat je ineens vallen en ook sommige vrienden vinden het soms nodig partij te moeten trekken.

Verstoorde ouder-kind verhouding

Met een op hand zijnde echtscheiding zijn er in huis veel ruzies en onprettige stemmingen. Ga hier in het bijzijn van de kinderen niet te ver in door. Een kind zal het vooral tijdens de scheiding erg moeilijk hebben. Over het algemeen worden kinderen aan de moeder toegewezen, iets wat van negatieve invloed is op de vader-kind verhouding.

Langdurige echtscheidingszaken dragen bij aan een hoger ziekteverzuim en een labielere opstelling tegenover de kinderen. Kinderen accepteren over het algemeen een verandering in de gezinssituatie makkelijker dan je denkt. In het begin zullen ze weerstand bieden maar als eenmaal hun nieuwe leven in goede regelmaat verloopt wordt de scheiding eenvoudigweg aanvaard. In situaties echter waarbij beide ouders zelfs lang na de scheiding nog kibbelen en het elkaar het leven zuur proberen te maken gaat dit ook ten koste van de geestelijke gezondheid van de kinderen.

Voor de moeder wordt de belasting na een scheiding van de opvoeding dubbel zo zwaar omdat zij het gebrek aan de vader moet opvangen en hun leven zonder de man in huis weer op de rail moet zien te krijgen. Vrouwen kampen vaker dan mannen met een financiële achteruitgang wat ook voor de nodige problemen kan zorgen.

Mediation bij scheidingen

Echtscheidingsmediation is de laatste tijd weer volop in de media dankzij een wetsvoorstel dit te verplichten bij echtscheidingen. Een scheidingsmediator helpt niet alleen bij het verwerken van juridische problemen maar draagt ook oplossingen aan voor onderlinge conflicten. Wanneer tijdens een echtscheiding het voorkomen kan worden dat het uitdraait vechtscheiding hebben alle betrokken partijen daar baat bij.

Een mediator is opgeleid om je advies te geven zodat je zelf onderling jullie problemen oplossen. De gemaakte afspraken worden op papier vastgelegd en jullie worden geholpen je eraan te houden. Twisten worden in privé besproken, niet zoals in de rechtbank publiekelijk en van beider argumenten wordt notitie genomen. Bewezen is dat mediation in meer dan de helft van de gevallen positief resultaat heeft. Belangrijk is wel dat beide partijen eraan mee willen werken.

Omgaan met je ex en kinderen

Uit elkaar gaan, dat doe je niet zomaar. Meestal is er iets voorgevallen waardoor je niet langer met elkaar door het leven wilt gaan. Wat de reden ook is, wanneer er kinderen bij zijn, dan zullen jij en je ex-partner toch met elkaar om blijven gaan. Je komt elkaar immers tegen op school, wanneer de kinderen worden opgehaald of gebracht, bij de sportclub of muziekuitvoering. Voor de kinderen is het belangrijk dat jullie dan beiden normaal met elkaar kunnen omgaan.

Pijnlijk

Elkaar tegenkomen kan natuurlijk heel pijnlijk zijn. Het liefst maak je die ene ruzie nog even af of wil je over scheidingszaken praten. Probeer dit niet te doen waar je kinderen bij zijn en spreek een tijdstip af waarop je samen daar over zal spreken. Voorkom onverwachte pijnlijke momenten door af te spreken dat je beiden bij een uitvoering of belangrijk moment voor je kind aanwezig zal zijn. Zo voorkom je verrassingen.

Communiceren

Eigenlijk geldt dit voor alle facetten van de scheiding om deze zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar communicatie blijft altijd belangrijk. Neem daarom de tijd om de agenda’s te synchroniseren, maak afspraken over kinderfeestjes, uitvoeringen en het ophalen uit school. Wanneer je dit allemaal strak op papier zet weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Zowel jij, als je ex-partner als de kinderen.

Niet bellen, maar sms-en

Vind je het lastig om je ex te bellen over de kinderen, omdat je bang bent dat het uit in een woordenwisseling of onduidelijke afspraken? Stuur dan een sms of een What’s App berichtje. Dan staat het ook nog eens zwart op wit en kun je veranderende afspraken makkelijker onthouden of terugvinden.

4 tips voor kinderen bij een echtscheiding

Een scheiding is voor niemand leuk. Voor jou niet, voor je ex-partner niet, voor je kinderen niet en voor je huisdier(en) geldt hetzelfde. Als volwassene weet je hoe je het voor jezelf zo gemakkelijk mogelijk kunt maken. Maar hoe zorg je ervoor dat het leven van je kinderen zo eenvoudig mogelijk blijft?

1. Praten en een open houding behouden geeft je kinderen duidelijkheid

Vooral jongere kinderen hebben sterk de behoefte aan een duidelijke en heldere communicatie. Daarom is zeggen waar het op staat en een directe manier van communiceren hanteren heel belangrijk. Als je als ouder een metafoor gebruikt als eufemisme voor je scheiding (‘Papa en mama kunnen niet meer zo goed samen zijn’) wordt het voor kinderen ingewikkeld om de scheiding te begrijpen. Wees niet bang om te zeggen waar het op staat.

2. Herkenning en ervaringsverhalen

Om je kinderen te laten wennen aan de scheiding en aan de afwezigheid van één van de ouders kun je boeken met ze lezen. Boeken die gaan over een leeftijdsgenootje dat in dezelfde positie zit kunnen steun geven en voor herkenning zorgen. Zeker wanneer een kind zelf geen vriendjes of vriendinnetjes heeft die in dezelfde positie zitten. Een boek geeft jou als ouder bovendien aanleiding om erover te praten. Tips voor boeken zijn bijvoorbeeld Van alles twee van Martine Delfos, Vaders, moeders? Hardgekookte eieren! van Jacques Vriens en Verdriet met mayonaise van Carry Slee.

3. Twee rugzakken, twee paar sportschoenen, twee pyjama’s…

Voor veel kinderen is het herkenbaar: op school zijn en erachter komen dat hun gymtas, schoolboek of vest nog bij papa of mama ligt. Een scheiding is emotioneel heel zwaar, voor jou als ouder en voor je ex-partner, maar ook voor je kinderen. Het voorkomen van praktische problemen rondom de scheiding kan veel verlichting bieden voor alle partijen. Het is bijvoorbeeld handig om twee pyjama’s voor de winter aan te schaffen: één voor elk huis. Koop ook gymspullen in tweevoud, zodat je niet ’s ochtends vroeg nog in de problemen komt omdat je kind z’n spullen niet mee naar school kan nemen. Door bij beide ouders eigen spulletjes neer te leggen krijgt je kind ook meer het thuisgevoel.

4. Denken in stapjes kan het behapbaar maken

Voor veel kinderen komt een scheiding als een schok. Voor hen kan het lonen om de veranderingen die een scheiding met zich meebrengt in stapjes door te voeren. Heeft je ex-partner inmiddels een eigen woning? Misschien vindt je kind het prettig om er eens op visite te gaan. Logeren kan dan nog een stap te ver zijn. Maar er af en toe eens wat spulletjes heen brengen, of dezelfde dingen als in het huis waar je kind opgroeide ook daar plaatsen, kan het gemakkelijker maken.

Kinderbegeleiding bij scheiding

Het is voor veel ouders vaak moeilijk hun kinderen te begeleiden tijdens het scheidingsporces en daarna. Ouders worstelen zelf met hun emoties in deze moeilijke periode en zien vaak onbedoeld een goede begeleiding van de kinderen over het hoofd. Toch is het van belang veel aandacht te besteden aan wat de kinderen doormaken voor, tijdens en na de scheiding.

Elk kind reageert op een andere manier op een scheiding, maar gevoelens die overheersen zijn toch vaak angst, boosheid en onzekerheid. Alle zekerheid die het kind kende, valt weg en dit geeft angst. Vaak is er vooraf aan een scheiding een periode met heftige emoties en ruzies wat ook niet bevorderlijk is voor het welzijn van het kind.

Wat kan men doen om als ouder om zo weinig mogelijk het kind emotioneel te belasten?

  • Luister goed naar het kind en draag niet direct oplossingen aan. Geef het kind het gevoel dat er naar zijn verhaal geluisterd wordt. Laat het wennen aan de nieuwe situatie en geef het de kans boosheid en verdriet te uiten.
  • Als het kind zich schuldig voelt, geef dan aan dat de scheiding een keus is tussen beide partners. Veel kinderen denken dat zij de wortel van het probleem zijn. Men kan dit genoeg ontkennen.
  • Wees nooit vaag naar het kind maar altijd eerlijk. Geef precies aan de informatie die het kind nodig heeft. Laat het langzaam aan het idee van een scheiding.
  • Probeer niet het waarom van de scheiding uit te leggen, dit werkt verwarrend en zo uitwerken dat het kind je als schuldige gaat zien.
  • Wek geen valse hoop door vaag te zijn maar geef aan dat de ouders niet meer bij elkaar zullen komen.
  • Laat je nooit negatief uit over de andere partner. Laat het kind de vrijheid om positief over beide ouders te denken en zich te uiten. Frustreert men dit dan kan dit leiden tot gedragsproblemen omdat het kind van beide ouders houdt en wil houden.
  • Gebruik het kind ook niet als tussenpersoon met de andere ouder. Werk als ouders samen en laat het kind merken dat dit gebeurt zodat er geen verwarring bij het kind ontstaat.
  • Laat de gezagsverhouding tussen ouder en kind niet verstoord raken. Je bent en blijft ouder. De regels die het kent moeten bijven gelden en in acht worden genomen.
  • Zorg niet alleen goed voor het kind maar ook voor jezelf . Je bent de rots in de branding waar het kind altijd op terug moet kunnen vallen.