Tag archieven: mediation

Scheiden is meer dan een relatie verbreken

Een echtscheiding of het verbreken van een samenlevingscontact strekt veel verder dan alleen het ontbinden van een schriftelijke overeenkomst en het niet meer bij elkaar wonen. Een scheiding begint lang voordat de relatie daadwerkelijk verbroken wordt en is nog tijden daarna voelbaar. In sommige gevallen door aardse zaken zoals financiële verplichtingen van de ene partner jegens de ander of ontmoetingen ten behoeve van aanwezige kinderen. Dingen die ons eigenlijk het meeste aangrijpen is de netwerkcrisis waarin we terechtkomen. Schoonfamilie waarmee je goed bevriend was laat je ineens vallen en ook sommige vrienden vinden het soms nodig partij te moeten trekken.

Verstoorde ouder-kind verhouding

Met een op hand zijnde echtscheiding zijn er in huis veel ruzies en onprettige stemmingen. Ga hier in het bijzijn van de kinderen niet te ver in door. Een kind zal het vooral tijdens de scheiding erg moeilijk hebben. Over het algemeen worden kinderen aan de moeder toegewezen, iets wat van negatieve invloed is op de vader-kind verhouding.

Langdurige echtscheidingszaken dragen bij aan een hoger ziekteverzuim en een labielere opstelling tegenover de kinderen. Kinderen accepteren over het algemeen een verandering in de gezinssituatie makkelijker dan je denkt. In het begin zullen ze weerstand bieden maar als eenmaal hun nieuwe leven in goede regelmaat verloopt wordt de scheiding eenvoudigweg aanvaard. In situaties echter waarbij beide ouders zelfs lang na de scheiding nog kibbelen en het elkaar het leven zuur proberen te maken gaat dit ook ten koste van de geestelijke gezondheid van de kinderen.

Voor de moeder wordt de belasting na een scheiding van de opvoeding dubbel zo zwaar omdat zij het gebrek aan de vader moet opvangen en hun leven zonder de man in huis weer op de rail moet zien te krijgen. Vrouwen kampen vaker dan mannen met een financiële achteruitgang wat ook voor de nodige problemen kan zorgen.

Mediation bij scheidingen

Echtscheidingsmediation is de laatste tijd weer volop in de media dankzij een wetsvoorstel dit te verplichten bij echtscheidingen. Een scheidingsmediator helpt niet alleen bij het verwerken van juridische problemen maar draagt ook oplossingen aan voor onderlinge conflicten. Wanneer tijdens een echtscheiding het voorkomen kan worden dat het uitdraait vechtscheiding hebben alle betrokken partijen daar baat bij.

Een mediator is opgeleid om je advies te geven zodat je zelf onderling jullie problemen oplossen. De gemaakte afspraken worden op papier vastgelegd en jullie worden geholpen je eraan te houden. Twisten worden in privé besproken, niet zoals in de rechtbank publiekelijk en van beider argumenten wordt notitie genomen. Bewezen is dat mediation in meer dan de helft van de gevallen positief resultaat heeft. Belangrijk is wel dat beide partijen eraan mee willen werken.

Verplichte mediation bij scheiding

Steeds meer wordt erover gesproken, verplichte mediation bij een echtscheiding. In Californië al sinds 1981 een feit, bij ons een heet hangijzer. Mag je mensen verplichten op een onvrijwillige manier tot een oplossing van hun problemen te komen? Vragen tegenstanders zich af. Bewezen is dat wanneer partijen daadwerkelijk echt niet met elkaar willen praten een verplichting daartoe geen goed aan de zaak doet.

Voorstanders denken dat het niet zo’n vaart zal lopen en echtscheidingsmediation wel degelijk helpt. Echtscheidingszaken kunnen sneller worden afgehandeld wanneer beide partijen snel tot een overeenstemming komen en dat drukt de kosten van het rechtssysteem. Onder de voorstanders behoren ook de deskundigen die mediation verstrekken en scheidende paren die met hun hulp tot een oplossing zijn gekomen. Zij zien het echter als een effectief middel tegen de moeilijke situatie waar kinderen in terechtkomen als een scheiding van de ouders uitdraait op een vechtscheiding.

Door scheidingsmediation minder kinderleed

Bij 6 van de 10 scheidingen zijn minderjarige kinderen betrokken. Juist deze groep lijdt enorm onder het uit elkaar gaan van de ouders. De onvrijwillige keuzes die ze moeten maken hebben invloed op hun volwassenwording, studie en persoonlijkheid. Als echtscheidingsmediation verplicht gesteld wordt zullen zij hier het meeste voordeel uithalen. Wanneer beide ouders het namelijk kunnen opbrengen om op een normale manier met elkaar te blijven communiceren zal een kind veel minder geestelijke schade ondervinden. Wanneer een scheiding in goede harmonie verloopt accepteren kinderen vaak de situatie veel makkelijker dan we denken.

Mediation nog volop in ontwikkeling

Mediation is in Amerika sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw al een veel beproefd hulpmiddel op het gebied van conflictoplossing en ook in Noorwegen is het kortgeleden bij echtscheidingen verplicht gesteld. In Nederland zijn we mediation pas in de jaren ’90 als nuttig gaan zien. Nederlanders zijn democratische overleggers en kunnen hun gevoelens goed omschrijven. In principe past het wel in onze cultuur. Op echtscheidingsgebied zijn er inmiddels al wel advocatenkantoren die mediators in dienst hebben of met zelfstandige adviseurs samenwerken. Momenteel wordt er alleen nog maar van echtscheidingsmediatoren gebruik gemaakt na uitspraak van de rechter. De bedoeling van de wet is dat er gekwalificeerde registermediators komen die zowel op juridisch als op het mediation vlak goed onderlegd zijn.

Betrokkenen komen zelf gemaakte afspraken beter na

Dat de wet op verplichte echtscheidingsmediation er nog niet door is ligt niet aan het feit dat het niet zou werken. Staatssecretaris Teeven vindt anno 2014 dat het te duur kost. “De verplichtstelling zou het Rijk 17 tot 18 miljoen gaan kosten. Geld wat er momenteel niet is”, aldus Teeven. Bewezen is echter dat scheidende paren zelf gemaakte afspraken omtrent voortgaand contact beter nakomen dan door de rechtbank opgelegde omgangsverplichtingen. Daarnaast ontstaan er door een terugbrenging van de nascheidingse conflicten minder problemen met de gezondheid bij de betrokkenen, dus minder ziekmeldingen. Geconcludeerd kan worden dat echtscheidingsmediation ten eerste een hoop kinderleed voorkomt en ten tweede het zich op termijn terug zal verdienen.

Wat is mediation?

Mediation of conflictbemiddeling is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Het doel is een oplossing te vinden die voor beide partijen bevredigend is.

In plaats van het inschakelen van een rechter om een probleem op te lossen kan men ook kiezen voor een mediation. Het is minder ingrijpend dan het middel van de rechtbank en kan tijd en geld besparen. Het doel van mediation is dat men zelf aan een oplossing werkt met behulp van een deskundige, de mediator.

De mediator is gespecialiseerd in het begeleiden van onderhandelingen. Een mediator werkt onafhankelijk en zoekt samen met beide geschilpartijen naar een oplossing.

Gaat men deelnemen aan een mediation dan is dit vrijwillig maar niet vrijblijvend. Afspraken die gemaakt worden, worden verwerkt in een overeenkomst. Men gaat er van uit dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met alles wat er tijdens de mediation wordt besproken.

U begrijpt wel dat voor het zoeken naar oplossingen en afspraken maken voor een echtscheiding ook een mediator kan worden ingeschakeld.  Onder zijn leiding kunnen de partijen gaan werken aan het regelen van alle zaken die bij een scheiding komen kijken. De mediator helpt bij het maken van zakelijke afspraken en houdt tevens rekening met de gevoelens van beide partijen. Het voordeel van het inschakelen van een mediator is dat hij oplossing probeert te vinden waarin beide partijen zich kunnen vinden zonder dat er direct een winnaar of verliezer is. Beide partijen zullen het gevoel hebben dat ze gelijk geëindigd zijn. Wel zo fijn als u later nog regelmatig met elkaar te maken hebt. U bespaart ook financieel omdat een mediator goedkoper is dan de kosten van een tweede advocaat.

Een mediator moet aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Hij moet ingeschreven zijn in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Hij zal zich ook moeten houden aan het reglement en de gedragsregels van dit instituut.