Tagarchief: vragen over scheiden

Wanneer kan je beter niet scheiden?

De wet geeft als eis voor een echtscheiding dat het huwelijk “duurzaam ontwricht” moet zijn. Dit betekent dat de relatie zo moeilijk is geworden dat je niet langer bij elkaar kan blijven. Dit moet dan dus ook de reden zijn voor een echtscheiding.

Onlangs kwam echter een aanvraag binnen waarin men aangaf dat de reden voor de echtscheiding iets heel anders was: de financiën. De man wilde namelijk graag een bedrijf opstarten en mevrouw wilde niet aansprakelijk zijn voor eventuele schulden indien het in de toekomst met het bedrijf mis zou gaan.

Dit is dus geen reden om te gaan scheiden en daarom is de aanvraag ook verder niet in behandeling genomen. Uiteindelijk zijn de mensen doorgestuurd naar de Kamer van Koophandel om advies te vragen over het opstarten van een bedrijf.

Vragen over scheiden

Hoe werkt een scheiding? Is altijd een advocaat nodig? Wat moet geregeld worden? En waar te beginnen? Voordat ik op deze vragen een antwoord kan gegeven, eerst wat uitleg over  de echtscheiding an sich. Vandaag een inleiding en een uitleg van het traject.

Een echtscheiding is geregeld in de wet. Het is een voorziening om het huwelijk te beëindigen als dit duurzaam is ontwricht. Een echtscheiding kan alleen geregeld worden via de rechtbank en door tussenkomst van een advocaat. Deze laatste dient daartoe bij de rechtbank een verzoekschrift in.

De rechtbank neemt vervolgens kennis van het verzoekschrift en in sommige gevallen volgt een terechtzitting. Uiteindelijk neemt de rechtbank een beslissing. Een dergelijke beslissing heet een beschikking en hierin zal de echtscheiding worden uitgesproken.

Maar met deze uitspraak is het nog niet helemaal klaar. De echtscheidingsbeschikking dient nog te worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Pas als dat gebeurt is, is de echtscheiding definitief.

Het hele traject, dus vanaf het indienen van het verzoekschrift door de advocaat bij de rechtbank tot en met de inschrijving bij de gemeente, duurt ongeveer 8 à 10 weken. Als er kinderen zijn ouder dan 12 jaar die gehoord worden, duurt het traject zo’n vier weken langer, 12 tot 14 weken.