Tag archieven: wetgeving

Het huwelijk wordt moderner

Het huwelijk moet gemoderniseerd worden volgens de VVD, D66 en PvdA. Er ligt een wetsvoorstel tot afschaffing van de standaard huwelijkse voorwaarden.  Het zou goed zijn als mensen die in het huwelijk treden even “de vlinders in de buik” loslaten en zich buigen over de zakelijke kant van hun echtverbinding.

Nu is het zo dat inkomsten en schulden automatisch gelijk verdeeld worden bij een scheiding. Als het wetsvoorstel het haalt zullen mensen moeten nagaan hoe hun bezittingen zijn opgebouwd. Geen probleem als je je zaakjes goed bijhoudt, maar in de praktijk is dat vaak niet het geval. 

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van het automatisme dat mensen in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, omdat het voor de partners bij een scheiding kan leiden tot onaangename verrassingen. In het wetsvoorstel staat dat bezittingen en schulden alleen gemeenschappelijk zijn als ze tijdens het huwelijk samen zijn opgebouwd. Bezittingen die voor het huwelijk zijn vergaard, maar ook zaken als schulden, erfenissen en giften, zouden niet meer standaard moeten worden opgenomen in de gemeenschap van goederen.

Trouwen in gemeenschap van goederen is nu de standaard in Nederland. Wil een koppel hun bezittingen en schulden apart houden dan moeten ze naar een notaris om huwelijkse voorwaarden op te maken. In een kwart van de huwelijken gebeurt dat ook.

Het samenwerkingsverband van notarissen is in ieder geval enthousiast over het nieuwe initiatiefwetsvoorstel. Uit een recente eigen peiling is gebleken dat een ruime meerderheid van de aanstaande echtgenoten de bezittingen die zij voor hun huwelijk hebben opgebouwd niet willen delen bij een scheiding. Driekwart van de partners wil niet opdraaien voor de schuld van de ander bij een scheiding.

Lees hier meer over het verdelen van een huis bij de echtscheiding

 

Rechtbank registreert tijdstip van verzoek tot ontbinding huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Per 1 september 2013 wordt het tijdstip waarop de rechtbank het verzoek tot een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap registreert belangrijk.  Vanaf dat tijdstip geldt de gemeenschap van goederen niet meer.  Het verzoek kan door een van de partners ingediend worden,  een gezamenlijk verzoek daarvoor is niet nodig.

Dit is slechts een aanscherping van de nieuwe regeling van 1 januari 2012.

Tot en met 31 december 2011 bleef het gemeenschappelijk bezit van goederen doorgaan totdat de rechtbank tot haar uitspraak kwam.  De tijd tussen verzoek en uitspraak kan soms oplopen tot een jaar. In die  periode waren alle schulden aangegaan door een van de (ex)partners nadat het verzoek om ontbinding van de relatie was ingediend, nog altijd te verhalen op de andere (ex)partner. Ook konden aangeschafte goederen als gemeenschappelijk bezit beschouwd worden. Dat had consequenties voor bijvoorbeeld het aanschaffen van nieuwe woningen door partners.  Let wel: het gaat hier over schulden en vermogen opgebouwd NA het verzoek om echtscheiding, en voor de uitspraak van de rechtbank.

Sinds 1 januari 2012 vervalt de gemeenschap van goederen per datum van indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank. M.i.v. 1 september vervalt het op het moment van indiening. Dan kunt u nadat het verzoek is ingediend uw volgende stappen zelfstandig uitvoeren. Let wel: een schuldeiser kan een schuld, die aangegaan is door  een partner vóór het verzoek, nog altijd verhalen bij de andere partner, nadat het verzoek is ingediend. Maar dan alleen op het vermogen dat is meegekregen uit de boedelscheiding.

Sinds 1 januari 2012 kunt u ook bij de notaris de voorwaarden van uw huwelijk aanpassen zonder dat toestemming van de rechtbank nodig is. U kunt dus bij de notaris het ‘in gemeenschap van goederen’ laten omzetten naar huwelijkse voorwaarden, ook als dit niets met een geplande echtscheiding te maken heeft. Ook de bestaande huwelijkse voorwaarden kunt zonder toestemming van de rechtbank bij de notaris laten aanpassen.

De regels rond (echt)scheiding zijn complex en aan verandering onderhevig. Dat kan leiden tot onaangename verrassingen, hoe onbedoeld deze ook mogen zijn. Kies daarom samen met uw (ex)partner  voor begeleiding door een expert.