Een tijdelijke woning na de scheiding

Een tijdelijke woning na de scheiding

Tijdens je scheiding moet je wellicht op zoek naar een vervangende woonruimte. Soms kan dat een hele zoektocht zijn. De kans is aanwezig dat je niet in één keer een nieuw leven op kan bouwen in een andere woning.

Vandaag bespreken we met jou de volgende onderwerpen:
– Urgentieverklaring
– Voorlopige voorzieningen
– Alternatieve woonruimte

gratis scheiden

Urgentieverklaring

Een scheiding is soms een reden om een urgentieverklaring (hetgeen ‘voorrang’ betekent) aan te vragen bij een woningbouwvereniging en/of jouw gemeente. Met een urgentieverklaring kom je niet op de wachtlijst voor een woning en is er een grote kans dat jij binnen een aantal maanden een nieuwe woonruimte hebt. Of je urgentie krijgt, hangt af van de omstandigheden en het oordeel van de woningbouwvereniging in de gemeente. Het verschilt per gemeente welke urgentie-regels gelden en op welke manier de woningbouwvereniging oordeelt. Kijk hiervoor op de website van de woningbouwvereniging(en) in de gemeente.

Voorlopige voorziening

Wie – met name in de eerste scheidingsfase – in de echtelijke woning wil blijven, kan bij de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Je vraagt dan of de rechter wil bepalen dat de andere partner het huis verlaat. De voorlopige voorziening geldt alleen tijdens de echtscheidingsprocedure. Het kan zo zijn dat de rechter in de echtscheidingsprocedure daarna het huis alsnog toewijst aan de ander.

gratis scheiden

Afwijken?

Lukt het niet om in de woning te blijven? Dan moet je op zoek naar alternatieve woonruimte. Vaak gaat men dan bijvoorbeeld naar een makelaar die huurwoningen in zijn portefeuille heeft. Een makelaar met koopwoningen is ook een optie. Eigenaren willen hun huis soms best tijdelijk verhuren omdat het vaak al lang te koop en leeg staat. Een andere tijdelijke oplossing is het huren van een caravan of vakantiehuisje.

Mensen die scheiden doen er goed aan om hun sociale netwerk op de hoogte te brengen van het feit dat je woonruimte zoekt. Dat kan persoonlijk en via social media. Er bestaan veel internetpagina’s waar mensen zelf woonruimte aanbieden.