We gaan scheiden! Hoe werkt het met alimentatie?

We gaan scheiden! Hoe werkt het met alimentatie?

Tijdens een scheiding krijg je veel informatie te verwerken. Mensen die gaan scheiden hebben vaak veel vragen. Het is een emotionele periode die gekenmerkt wordt door onzekerheden van beide kanten. Als je gaat scheiden krijg je te maken met de vraag of je als ex-partner wel of geen alimentatie moet betalen. En natuurlijk ook of je wel of geen alimentatie ontvangt. 

Eenvoudig gezegd is alimentatie een bijdrage in de kosten die iemand krijgt om te kunnen leven. Doorgaans wordt het bedrag maandelijks betaald. Als je van eigen inkomsten niet kunt leven, kan je alimentatie krijgen. Als je een onderhoudsplicht hebt voor je ex-partner of kind(eren), moet je alimentatie betalen.

Samen met jou kijken we vandaag naar de volgende onderwerpen:
– Partneralimentatie
– Kinderalimentatie
– Berekening alimentatie
– Aftrekbaarheid van alimentatie

Partneralimentatie

Mensen die getrouwd of geregistreerd partner zijn, hebben een onderhoudsplicht voor elkaar. Als je officieel gaat scheiden, houdt de onderhoudsplicht niet op. Degene die niet genoeg inkomsten heeft, ontvangt meestal alimentatie. De ex-partner is verplicht deze alimentatie te betalen. Maar als degene die de alimentatie ontvangt trouwt met een nieuwe partner of een nieuw geregistreerd partnerschap sluit of nieuw gaat samenwonen, dan stopt de alimentatie.

Kinderalimentatie

Ouders hebben voor hun kinderen een onderhoudsplicht. Zij moeten de kosten van de verzorging en opvoeding betalen totdat de kinderen 18 jaar zijn. Daarna moeten ze de kosten van levensonderhoud en studie betalen, tot 21 jaar. Ook als je uit elkaar gaat, moet je samen deze kosten opbrengen. De ouder die de kinderen niet verzorgt, betaalt meestal kinderalimentatie aan de ex-partner.

Berekening kinderalimentatie

Hoe hoog de alimentatie is die je krijgt of moet betalen, hangt af van de inkomsten en uitgaven van beide partners. De rechter kijkt naar de behoefte van degene die alimentatie krijgt en de draagkracht van degene die alimentatie betaalt. De draagkracht is het bedrag dat de ex-partner die moet betalen, kan missen. Hierover zijn normen of richtlijnen afgesproken. Dit zijn de zogenaamde Trema-normen.

Partneralimentatie en Trema-normen

Ook over de partneralimentatie mogen jullie samen afspraken maken. Hieraan liggen bij de meeste berekeningen de Tremanormen ten grondslag. Wat betreft de partneralimentatie zijn er ook andere mogelijkheden. Zo kunnen ex-partners samen besluiten af te zien van partneralimentatie of de partneralimentatie in natura te betalen omdat een van de exen bijvoorbeeld de hypotheek blijft betalen. Ze kunnen er ook voor kiezen, de partneralimentatie bijvoorbeeld uit te ruilen uit de  boedelverdeling of af te kopen. Het is wel belangrijk, dat partijen juiste informatie krijgen over de fiscale gevolgen van hun keuze. Schroom niet om advies te vragen aan een financieel adviseur. 

Kinderalimentatie en Trema-normen

In het geval van kinderalimentatie geldt: minder mag niet, méér mag wel. Rechters zullen bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie niet snel van de Tremanormen afwijken. Dit gebeurt alleen als de draagkrachtruimte niet toereikend is. Zijn er bijzondere omstandigheden zoals een kind dat aan een dure topsport, u een exclusief instrument bespeelt of een bepaalde ziekte heeft, dan kan een rechter besluiten dat er meer kinderalimentatie nodig is.

Aftrekbaarheid en alimentatie

De kosten van een echtscheiding, zoals advocaatkosten en griffierechten, zijn deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor de Belastingdienst is partneralimentatie inkomen. Dat houdt in dat de betaler de alimentatie mag aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Deze kinderalimentatie wordt door de Belastingdienst niet als inkomen gezien.