We gaan scheiden! Hoe zit het met mijn bijstandsuitkering?

We gaan scheiden! Hoe zit het met mijn bijstandsuitkering?

Jullie hebben samen een leven opgebouwd, gedeelde financiën enzovoorts. Maar nu gaan jullie uit elkaar. Alles wat zeker leek, is nu in één klap onzeker. Heb je nog een dak boven je hoofd? Kun je je boodschappen betalen? Kun je nog voor de kinderen zorgen? Kortom: je basis valt weg en je krijgt te maken met grote onzekerheid.

Scheiden kan ook financiële gevolgen hebben. Zo kan het mogelijk zijn dat je geen werk hebt en daardoor dus ook geringe middelen hebt om het gezin te onderhouden. Dat is vervelend! Maar wat zijn de mogelijke gevolgen voor jouw uitkering? Bij Gratis Scheiden krijg je netjes en duidelijk antwoord op je vragen. 

Samen met jou kijken we vandaag naar de gevolgen van scheiden op bijstandsuitkering, met ook een korte blik op de WW-uitkering, WAO en WIA.

Bijstandsuitkering en scheiden

Op het moment dat je gaat scheiden, en je hebt al een bijstandsuitkering, ben je verplicht om de scheiding te melden bij de Gemeente waar je woont. Dit noemen ze ‘inlichtingenplicht’. Zolang je samenwoont, ben je voor de bijstand gehuwd. Wanneer je apart gaat wonen, moet je allebei een eigen uitkering aanvragen. Een aantal voorbeelden van zaken die je verplicht bent om te melden: 

> Alles wat met werk te maken heeft. Of je inkomsten uit deze werkzaamheden hebt of niet is onbelangrijk. Als je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet, kan dat voor de Gemeente van belang zijn voor je re-integratie. Het kan je re-integratie bevorderen, maar ook belemmeren.

> Alles wat met inkomen te maken heeft. Niet alleen loon of winst, maar ook erfenissen, giften, uitkeringen van verzekeringen, inkomsten uit huur, kostgangerschap.

> Alle veranderingen in jouw gezins- of thuissituatie. Geboorte, overlijden, echtscheiding, samenwoning, kinderen die het gezin verlaten of juist bij je komen wonen, derden die bij je komen wonen, al dan niet als partner, huurder of kostganger.

> Alle veranderingen in jouw verblijfplaats. Je ontvangt de uitkering van een gemeente. Als je in een andere gemeente gaat wonen, moet deze de bijstand gaan betalen. Je kunt geen bijstand in het buitenland krijgen, tenzij het gaat om de toegestane vakantie. Dus als je een weekend bij jouw zuster gaat logeren die in een andere plaats woont, moet je dat eigenlijk melden.

> Alles wat met jouw eigendommen te maken heeft, zoals huizen (ook in het buitenland) boten, caravans, antiek, kunst enz.

Onderhoudsplicht

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag: “Mijn ex-partner heeft een bijstandsuitkering. Kan de Gemeente die op mij verhalen?” Ja! Dit kan tot 12 jaar nadat je uit elkaar bent. Je hebt namelijk nog steeds onderhoudsplicht. Dit betekent dat je al die tijd financieel voor elkaar moet blijven zorgen. Heeft jouw ex geen of niet genoeg geld om van te leven, maar jij wel? Dan moet je partneralimentatie betalen. Dit kan je onderling bepalen, zo niet dan bepaalt de rechtbank dat. 

Kom je de alimentatieverplichting niet of niet helemaal na? Dan vult de gemeente de bijstandsuitkering van jouw ex tijdelijk aan tot aan de bijstandsnorm die voor jouw ex geldt. De Gemeente kan dat bedrag op je verhalen, maar nooit mer dan het bedrag dat je aan alimentatie moet betalen.

WW-uitkering en scheiden

Wanneer je al een WW-uitkering of bijstandsuitkering krijgt voordat je gaat scheiden, gaat het UWV opnieuw beoordelen of jullie – afzonderlijk van elkaar – recht hebben op bijstand. De hoogte van de uitkering wordt aangepast aan de nieuwe leefsituatie. Dit houdt ook in dat als je gaat samenwonen met een nieuwe partner, dit invloed kan hebben op de uitkering.

In alle gevallen dat je niet goed weet waarop je recht hebt of je niet goed weet hoe je de uitkeringen moet aanvragen, kan je terecht bij het maatschappelijk werk in je eigen gemeente. Zij zullen je altijd en gratis van advies dienen en ook helpen. 

WAO & WIA (Arbeidsongeschiktheid) en scheiden

De uitkering die je ontvangt op het moment dat je arbeidsongeschikt bent (WAO of WIA), behoud je gewoon na de scheiding. Deze uitkeringen zijn individuele uitkeringen en staan los van je burgerlijke staat (gehuwd of alleenstaand). Een scheiding heeft op deze uitkeringen dus geen invloed.