We gaan scheiden! Scheiden tijdens Schuldsanering?

We gaan scheiden! Scheiden tijdens Schuldsanering?

Je gaat scheiden en dat is natuurlijk een lastig traject. Er moet het een en ander geregeld worden en met name ook het financiële plaatje komt er hoogstwaarschijnlijk heel anders uit te zien. 

De Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) helpt mensen met hun schulden door een betalingsplan samen te stellen en zo binnen een bepaalde periode alles weer op orde te krijgen. Wanneer dit niet lukt, dan kan via de rechter een aanvraag worden gedaan voor Schuldsanering. Maar hoe gaat dit samen met een scheiding?

Allemaal belangrijke vraagstukken waar Gratis Scheiden de antwoorden voor heeft. Vandaag kijken we samen met jou naar de onderstaande vragen: 

– Gratis scheiden tijdens schuldsanering?
– Kosten van de scheiding?
– Kosten van verhuizing en nieuwe woning?
– Dé belangrijke eerste stap?

Gratis scheiden tijdens schuldsanering?

Een veelvoorkomend misverstand is dat het onmogelijk zou zijn om te scheiden wanneer er van een schuldhulpverleningstraject gebruik wordt gemaakt. Niemand kan je immers verplichten om gedurende de drie jaren die een Wsnp-regeling in beslag neemt gehuwd te blijven. Wel dient jouw bewindvoerder toestemming te geven aan Gratis Scheiden om voor je de echtscheiding in behandeling te nemen.

Je mag immers zelf geen nieuwe (financiële) verplichtingen aangaan. Gratis Scheiden zal daarom contact opnemen met de bewindvoerder. Heb je ieder een eigen bewindvoerder? Dan dienen beide bewindvoerders toestemming te geven om van de diensten van Gratis Scheiden gebruik te maken.

Over de kosten van een echtscheiding hoeft je je geen zorgen te maken wanneer je aan een Wsnp-traject deelneemt. De Raad voor Rechtsbijstand verstrekt in dat geval namelijk altijd een toevoeging. Concreet betekent dit voor je dat wij uw echtscheiding gratis kunnen verzorgen.

Kosten van de scheiding?

Voor een scheiding geldt dat je de mogelijkheid hebt om bij de Raad voor de Rechtsbijstand een toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand aan te vragen. Gratis Scheiden kan je hier alles over vertellen.

Kosten van verhuizing en nieuwe woning?

Voor de kosten die gemaakt worden voor de verhuizing en de inrichting krijg je geen tegemoetkoming. In sommige gevallen biedt de Gemeente de noodzakelijke hulp uit de bijzondere bijstand. Bespreek altijd het voornemen en de gevolgen van de scheiding met de bewindvoerder

Een ander praktisch bezwaar is het vinden van betaalbare woonruimte. Vaak ben je aangewezen op sociale woningbouw, omdat het streven is de woonlasten beperkt te houden. Wanneer sprake is van een laag inkomen, een zelfstandige woonruimte (geen kamerhuur) en het geen recreatiewoning betreft, dan kan je de Belastingdienst verzoeken om huurtoeslag. 

belangrijke eerste stap?

Het ontbinden van een huwelijk of geregistreerd partnerschap tijdens de Wsnp is in beginsel op normale wijze mogelijk. Wel moet jouw bewindvoerder toestemming geven aan Gratis Scheiden om de echtscheiding in behandeling te nemen.