We gaan scheiden! Wat moet ik regelen aan toeslagen?

We gaan scheiden! Wat moet ik regelen aan toeslagen?

Je gaat scheiden en dat is vervelend. En alsof je nog niet genoeg aan je hoofd hebt, moet je ook het een en ander gaan regelen. Denk bijvoorbeeld aan toeslagen. Het financiële plaatje komt er natuurlijk heel anders uit te zien. Er is een grote kans dat je nu toeslagen nodig hebt. 

Er ontstaat een verandering in het zogeheten ‘fiscaal partnerschap’ en het verschil in inkomen. Vanwege dit verschil maak je wellicht aanspraak op toeslagen waar je voorheen geen recht op had. Maar wat kunnen nou de gevolgen zijn voor jouw toeslagen? Wij geven je de antwoorden. De onderstaande toeslagen bespreken wij met je: 

 1. Zorgtoeslag
 2. Huurtoeslag
 3. Bijstandsuitkering
 4. Kindgebonden budget en Kinderopvangtoeslag
 5. Tegemoetkoming ouders

 1. Zorgtoeslag

Op het moment dat jullie geen fiscale partners meer zijn, is er geen gezamenlijk inkomen meer. De gehele situatie wordt nu opnieuw bekeken en ingeschat door de Belastingdienst. Jouw eigen inkomen speelt een centrale rol. Dat kan goed betekenen dat je nu wél in aanmerking komt voor de zorgtoeslag. Je kunt zelf je zorgtoeslag aanvragen. 

Wordt er partneralimentatie betaald? Dan heeft dat twee gevolgen: 

 1. Ontvanger: de alimentatie is een extra inkomen dat meetelt voor de zorgtoeslag. 
 2. Betaler: er ontstaat een extra fiscale aftrekpost wat het te beoordelen inkomen verlaagt. 

 

 1. Huurtoeslag

Als de huurtoeslag op jouw naam staat en je naar een ander huurhuis verhuist, dan neem je de huurtoeslag mee. Als je naar een koopwoning verhuist, heb je geen recht meer op huurtoeslag en moet je de huurtoeslag stopzetten.

Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen dien je o.a. minimaal 18 jaar te zijn en een zelfstandige woonruimte te huren. Tevens moet je bij de gemeente op het huuradres ingeschreven staan. Ook wordt er gekeken naar de hoogte van de huur, je (gezamenlijke) inkomen en vermogen. 

 1. Bijstandsuitkering

Als je na de scheiding niet meer in je eigen levensonderhoud kunt voorzien, kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Deze vraag je aan bij gemeente waar je staat ingeschreven. Ontvang je tijdens je scheiding al een bijstandsuitkering? Dan is het belangrijk om de scheiding te melden bij de gemeente waar je woont of gaat wonen. De gemeente beoordeelt dan of je nog recht hebt op de bijstandsuitkering.

Let op: Misschien ontvang je door je scheiding veel geld. Bijvoorbeeld door verdeling van vermogen of de overwaarde van het huis. Dit kan ervoor zorgen dat je geen recht (meer) hebt op een bijstandsuitkering.

Heb je co-ouderschap met je ex-partner over de kinderen? Houd er dan rekening mee dat dat je na de scheiding een bedrag krijgt dat tussen de norm van alleenstaanden en die van eenoudergezinnen in ligt. Je hoeft immers niet alle kosten voor de kinderen te betalen omdat je die kosten deelt met je ex-partner.

 1. Kindgebonden budget en Kinderopvangtoeslag

Het kindgebonden budget is een vergoeding die je van de overheid kunt krijgen voor de kosten die je voor je kinderen, jonger dan 18 jaar hebt. Vroeger heette dit kindgebonden budget ‘kindertoeslag’.

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor de opvang van je kind(eren). De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het -gezamenlijk- inkomen van je huishouden en van het aantal uren dat je werkt. Het inkomen van je eventuele partner telt dus ook mee in je toetsingsinkomen.

Moet je iets doen m.b.t. deze toeslagen wanneer je gaat scheiden? Ja, hoogstwaarschijnlijk wel.

Stap 1. Geef je adreswijziging door aan de gemeente

Stap 2. Zorg dat het verzoek tot echtscheiding zo snel mogelijk bij de Rechtbank wordt ingediend. Neem contact op met Gratis Scheiden.

Stap 3. Geef de wijziging door met Mijn toeslagen

De toeslagen gaan naar degene die de kindertoeslag krijgt. Krijgt jouw ex de kindertoeslag? Als de kinderen bij je gaan wonen, kan je bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de kindertoeslag op jouw naam laten zetten. Vanaf dat moment krijg jij de toeslagen.

 1. Tegemoetkoming ouders

De Dienst Uitvoering Onderwijs (afgekort DUO, voorheen de IB-Groep) verstrekt de tegemoetkoming ouders. Die bestaat uit de tegemoetkoming schoolkosten en de tegemoetkoming les- en cursusgeld. De ouder bij wie het kind op 1 augustus van het nieuwe schooljaar staat ingeschreven, kan de tegemoetkomingen aanvragen. Deze tegemoetkomingen zijn inkomensafhankelijk.