Scheiden koophuis

Tijdens de echtscheidingsprocedure komt er een keer een gesprek over jullie koopwoning. Want scheiden met een koophuis zorgt ervoor dat er nogal wat geregeld moet worden. Blijft een van jullie na de scheiding in het huis wonen? Of willen jullie eigenlijk allebei in de woning blijven? We vertellen je er meer over.

aanvraagformulier, scheiding aanvragen gratis scheiden

Scheiden met een koophuis

In de basis wordt de waarde van jullie woning gelijkwaardig verdeeld, als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen. Dus je hebt allebei evenveel recht om in het koophuis te blijven wonen. Concreet gezien zijn er drie scenario’s die zich kunnen voordoen. We doorlopen ze even met je.

Situatie 1: Jij blijft in het koophuis, partner vertrekt

Uitgaande van de situatie dat jij in de koopwoning blijft wonen en je (ex-)partner vertrekt, dan moet je hem/haar uitkopen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Allereerst moeten de koopwoning en de hypotheek op jouw naam komen. Daarvoor heb je toestemming nodig van de bank. Krijg je die niet? Dan moet je toestemming vragen bij een andere bank. Krijg je die daar ook niet? Dan zul je het huis moeten verkopen.

Wanneer je wel akkoord krijgt van de bank, dan moet gekeken worden naar de waarde van het huis. Als deze waarde namelijk hoger is dan de overgebleven hypotheekschuld, dan is er sprake van overwaarde. Hiervan moet je de helft betalen aan je ex-partner, omdat je officieel allebei evenredig eigenaar bent van de woning.

Als de waarde van de woning lager is dan de hypotheekschuld, dan is er sprake van onderwaarde. Je bent dan beide verantwoordelijk voor de restschuld.

Situatie 2: Jij vertrekt, partner blijft in het koophuis

Als je de keuze hebt gemaakt om niet in de koopwoning te blijven wonen, dan moet je ex-partner jou uitkopen. Hierbij geldt hetzelfde principe als bij de vorige situatie, maar dan uiteraard omgekeerd.

Situatie 3: Jullie verkopen de woning

Kom je er samen écht niet uit wie er na het scheiden in de koopwoning blijft wonen, dan kunnen jullie ervoor kiezen om de woning te verkopen. Je zult de woning ook moeten verkopen als jullie allebei geen akkoord krijgen van de bank om de hypotheek op je eigen naam te zetten.

Wanneer je het huis verkoopt, dan moet van de opbrengst eerst de hypotheekschuld betaald worden. Wat er vervolgens overblijft, wordt evenredig verdeeld.

Is dat een negatief bedrag, en hebben jullie dus eigenlijk nog een schuld, dan zijn jullie daar ook allebei hoofdelijk aansprakelijk voor. De bank kan eisen dat een van jullie het hele bedrag moet betalen. Maar uiteraard kan degene die alles betaalt, de helft terugeisen bij de ander.

Op wie zijn naam staat het huis?

Officieel gezien is de koper van de woning de eigenaar. Wanneer je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan kan dit veranderen. En het maakt ook uit wanneer je getrouwd bent.

Ben je later getrouwd dan 1 januari 2018? Dan ben je automatisch getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat je bezittingen en schulden van voor het huwelijk van jou blijven. Wanneer je voor 1 januari 2018 bent getrouwd, dan zijn – tenzij jullie huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt – alle bezittingen en schulden van jullie samen. Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap.

Huis op 1 naam

Kocht één van jullie de woning voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan staat het huis op één naam en is die persoon de eigenaar. Die persoon kan bepalen wie er mag blijven wonen, zonder dat de ander er aanspraak op kan maken.

Maar de eigenaar kan er ook voor kiezen om de ander na de scheiding in de koopwoning te laten wonen. Bijvoorbeeld vanwege het zorgen voor de kinderen of werken vanuit huis.

Huis op beide namen

Jullie zijn beide eigenaar van de koopwoning als je voor 1 januari 2018 getrouwd bent in gemeenschap van goederen. Jullie zijn ook beide eigenaar als jullie na 1 januari 2018 getrouwd zijn én het huis tijdens de relatie hebben gekocht. Dit houdt ook in dat jullie samen verantwoordelijk zijn voor de hypotheek. De bank kan de hypotheek zowel op jou als op je (ex-)partner verhalen.

Na het scheiden een koophuis samen aanhouden, is zeker een mogelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld wanneer het niet het goede moment is om de woning te koop te zetten. Dit heeft wel de nodige fiscale gevolgen, waarover je je moet laten adviseren door een belastingadviseur.

Scheiden koophuis koopwoning scheiden

Scheiden met een hypotheek

Zoals we hierboven al beschreven, hebben de echtscheiding en de afspraak over de koopwoning ook effect op de hypotheek. Als je ex-partner of jij blijft wonen in het huis, dan moet de ander uitgekocht worden en moet de hypotheek op één naam komen te staan.

Degene die in de koopwoning blijft, zal een nieuwe hypotheek moeten aanvragen. Belangrijk om te weten is dat je hiervoor een echtscheidingsconvenant moet aanleveren bij de hypotheekverstrekker. Daarin staan namelijk de afspraken over eventuele alimentatie en pensioenverdeling, wat invloed kan hebben op je maximale hypotheek.

De waarde van de koopwoning zal opnieuw bepaald worden en die waarde wordt verrekend met de schuld van de huidige hypotheek. Hierdoor kun je overwaarde op het huis hebben of een restschuld houden.

Overwaarde koophuis

Wanneer het huis meer waard is dan de hypotheekschuld is er sprake van overwaarde. De hypotheek wordt compleet afgelost en vervolgens blijft er nog een bedrag over. Dit bedrag moet gelijkwaardig worden verdeeld met je ex-partner, wanneer jullie allebei eigenaar waren van de koopwoning.

Restschuld bij een koophuis

Het kan ook zijn dat de koopwoning minder waard is dan de huidige hypotheekschuld. In dat geval blijft er nog een gedeelte van de hypotheek over. Dit moet afbetaald worden door jou en je ex-partner. Ook hierbij geldt dat dit bedrag evenredig verdeeld wordt, dus dat ieder de helft van de resterende schuld voor zijn / haar rekening neemt.

Wie heeft er recht op het koophuis na scheiden?

Kun je zomaar je partner uit huis zetten bij een koopwoning? Of zijn er bepaalde regels die bepalen wie er recht heeft om in de woning te blijven?

Wanneer je gaat scheiden en een koophuis hebt, is het belangrijk om na te gaan op welke naam de hypotheek staat. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd of staan jullie beiden vermeld op de hypotheekakte, dan zijn jullie ieder voor de helft eigenaar van het koophuis. En hebben jullie dus evenveel recht om in het huis te blijven wonen.

Zijn jullie niet getrouwd of zijn jullie getrouwd op huwelijkse voorwaarden, dan is de persoon die vermeld staat op de hypotheekakte de eigenaar van de koopwoning.

Als jullie allebei eigenaar zijn van de woning, dan moet er gekeken worden naar de praktische kant. Kun jij of je ex-partner de maandelijkse kosten dragen? Wanneer jullie beiden dat niet kunnen, moet namelijk de woning alsnog verkocht worden.

Is een van jullie wel in de mogelijkheid om de hypotheeklasten te dragen, dan kan de ander worden uitgekocht.

Tot zover de praktische kant om te bepalen wie er recht heeft om in de koopwoning te blijven. De moeilijkste situatie is wanneer jullie beiden de woonlasten kunnen dragen én in het huis willen blijven. Dan zul je met elkaar in gesprek moeten om hier een beslissing in te nemen. Eventueel kunnen jullie hierbij een mediator inschakelen die begeleiding biedt tijdens dit gesprek.

Komen jullie er niet samen uit? Dan kan uiteindelijk de rechter bepalen wie er in de koopwoning mag blijven wonen. Een van de punten waar de rechter naar kijkt is wie de verzorgende ouder is en met de kinderen in het huis kan blijven wonen. Ander punt is het kijken naar wie er het makkelijkst een andere woning kan vinden.

Vraag een advocaat om je hierbij te begeleiden zodat je zeker weet dat jouw wensen duidelijk bij de rechter bekend zijn. Mocht je hierbij ondersteuning zoeken, dan helpen we je uiteraard graag.

Partner uitkopen na scheiding

Wanneer besloten is dat jij blijft wonen in jullie huis, en jullie zijn beide eigenaar van de woning, dan moet je je ex-partner uitkopen. De huidige waarde van het huis wordt bepaald en verrekend met de huidige hypotheekschuld. Ongeacht of er een overwaarde is of nog een restschuld, het moet evenredig verdeeld worden.

Neem contact op met je hypotheekverstrekker om dit te regelen. Samen kijken jullie dan naar de nieuwe maandlasten en kom je te weten wat de financiële mogelijkheden zijn.

Kun je je partner uit huis zetten met een koopwoning?

Daar kunnen we kort en krachtig over zijn: je kunt je (ex-)partner niet zomaar op straat zetten i.v.m. bepaalde woonrechten. Lees hieronder de toelichting.

Wanneer je getrouwd bent in algehele gemeenschap van goederen (dus voor 1 januari 2018), dan zijn alle bezittingen en schulden van jullie samen. Ook hetgeen jullie in de periode voor het huwelijk hebben verkregen. Dat betekent dat de koopwoning ook van jullie beiden is, en je daarom je partner niet uit huis kunt zetten.

Zijn jullie na 1 januari 2018 getrouwd, dus in beperkte gemeenschap van goederen, dan is alleen hetgeen jullie gedurende de relatie aan bezittingen en schulden hebben gekregen van jullie samen. Heb jij de woning voor het huwelijk gekocht? Dan ben jij de eigenaar van het huis en mag je bepalen wie er in het huis mag wonen. Echter, dan kun je je partner nog niet direct uit huis zetten.

Dan is er nog de situatie waarbij jullie huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld. In deze gemaakte afspraken leg je onder andere vast of de woning in jouw eigendom blijft. Ook hierbij geldt dat de eigenaar na de scheiding bepaalt wie er in de koopwoning blijft wonen, maar dus niet de ander zomaar uit huis mag zetten.

Als uiteindelijk blijkt dat alleen jij de eigenaar bent van de woning en bepaalt dat je ex-partner de woning moet verlaten, dan moet dit via een aangetekende brief.

Zo kun je officieel laten weten dat je ex-partner moet vertrekken.

Wil je ex-partner dan alsnog niet de woning verlaten? Neem dan contact op met een advocaat. Die kan namelijk bij de rechter een kort geding aanspannen zodat wordt beoordeeld of je ex-partner inderdaad geen recht meer heeft om te blijven in jouw koopwoning.

Hierbij wordt een redelijke termijn gegeven, maar bij overschrijding hiervan zou dit kunnen leiden tot een dwangsom voor elke dag dat jouw ex-partner langer blijft.

Afstandsverklaring koopwoning

Het komt zelden voor, maar er is een mogelijkheid om een afstandsverklaring te tekenen aangaande jullie koopwoning. Daarbij doe je afstand van jouw deel van de overwaarde. Bijvoorbeeld om je ex-partner financieel te ondersteunen omdat de kinderen daar blijven wonen. Een andere mogelijke reden waarom een afstandsverklaring voor een koopwoning wordt ondertekend is schuldgevoel van de ene partner naar de ander.

Wees ervan bewust dat de Belastingdienst hier naar kijkt, omdat het veel weg heeft van een schenking.

Advies of meer informatie nodig over scheiden met een koophuis?

Al met al komt er erg veel op je af wanneer jullie willen gaan scheiden en een koophuis hebben. Daarom hebben we een team van deskundigen klaar staan om jou te ondersteunen in deze heftige periode van je leven. Je kunt ons bereiken via 085-4013447 of via ikwil@gratisscheiden.nl.

Extra informatie nodig?

aanvraagformulier, scheiding aanvragen gratis scheiden

FAQ – Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met het koophuis na scheiden?

Jij of je ex-partner neem de gehele hypotheek over, wanneer een van jullie in het huis blijft wonen. Lukt het financieel niet, dan moet het huis verkocht worden.

Wie heeft er recht op de koopwoning na scheiden?

Dat is de eigenaar van de woning en dit wordt onder andere bepaald door de naam, of namen, die op de hypotheekakte staan. Zijn jullie beiden eigenaar, dan moeten jullie in goed overleg een beslissing maken. Lukt dit niet, dan zal de rechter hier een uitspraak over moeten doen.

Kan ik mijn partner uit huis zetten na scheiden?

Nee dat kan niet. Wel kun je je ex-partner via een aangetekende brief verzoeken de woning te verlaten. Gebeurt dit niet, dan kun je via een advocaat een kort geding aanvragen en kan je ex-partner een dwangsom opgelegd krijgen voor elke dag dat hij/zij blijft.